Skrýt obsah

Přehled aplikace SOLIDWORKS Costing

Jde o nástroj, který pomáhá návrhářům při rozhodování na základě nákladů na výrobu; výrobcům pak pomáhá vytvářet cenové nabídky pro zákazníky. Kdykoli provedete změnu v návrhu, zjistíte ihned novou aktualizovanou cenu spolu s podrobným rozpisem nákladů. Kromě toho můžete vytvářet automatické zprávy o nákladech.

Informace pro výrobu a o materiálech v šablonách umožňují aplikaci Costing určit náklady na výrobu. Do šablon můžete zadat materiál použitý na výrobu dílu, výrobní procesy (např. řezání laserem, ohýbání nebo frézování), výrobní metodu (obrábění, vstřikování plastů, 3D tisk) a související náklady na tyto materiály, výrobní procesy a metody. Šablony také umožňují vytvářet vlastní operace, jako je balení, záznam do systému ERP, barvení nebo čištění.

Nástroj Costing slouží různým typům uživatelů:
 • Návrháři: Nástroj Costing poskytuje odhad nákladů na výrobu dílů. Aplikace dokáže porovnávat modely, abyste se mohli rozhodovat na základě nákladů již v dřívější fázi procesu navrhování. Můžete vyzkoušet scénáře "„co když“", jako např. odstraňování prvků, změnu materiálů nebo použití různých výrobních procesů, a sledovat, jak ovlivňují náklady. Odhady nákladů jsou opakovatelné, protože výsledky vycházejí z údajů v šablonách, takže můžete pro kalkulaci nákladů použít vždy stejné informace ze šablony.
  Náklady na díl můžete odhadovat s minimální závislostí na šabloně. Náklady na díl můžete také odhadovat na základě nákladů na objem odebraného materiálu.
 • Výrobci: Aplikace Costing vytváří přesné cenové nabídky vycházející z materiálů, procesů a dalších souvisejících nákladů nutných na výrobu dílů. S aplikací Costing lze cenové nabídky vytvářet rychleji než ručně, např. pomocí tabulek, počítáním prvků nebo odhadem odstraněného množství materiálu. Aplikace Costing pomáhá eliminovat chyby a představuje přesný a opakovatelný systém tvorby cenových nabídek, který můžete aktualizovat, kdykoli se změní náklady na materiál nebo práci.

Pomocí nástroje Costing můžete odhadnout náklady na plechové, obráběné, vstřikované, 3D tiskem vyrobené a vícetělové díly a svařence:

Plechové díly

V nástroji Costing existují následující operace:
 • Operace řezání rovného plechu (řezání laserem, vodní tryskou a plazmou)
 • Prvky z knihovny (prolisy a tvarovací nástroje)
 • Ohyby
 • Vlastní operace (barvení, eloxování a tepelná úprava)
 • Operace při přípravě strojů nebo procesů (např. náklady na přípravu roztloukání)
Nástroj Costing automaticky rozpozná plechový díl jako díl, který obsahuje prvky plechových dílů, tj. příruby, ohyby nebo tvarovací nástroje. Prvky, jako jsou například díry či řezy, jsou považovány za délky řezů pro operace řezání laserem, vodní tryskou nebo plazmou.

Obráběné díly

Obráběné díly začínají jako blok materiálu nebo polotovar (například kovové desky nebo válce). Obráběné díly jsou vrtány, frézovány nebo soustruženy a pak řezány vodní tryskou nebo plazmou, až je dosaženo konečného tvaru.

Při výpočtu nákladů na obrábění blokového nebo válcového polotovaru zahrne nástroj Costing do výpočtu náklady na následující operace:
 • Operace frézování (frézování ploch, koncové ploché nebo kulové frézování a zkosení)
 • Operace vrtání (vrtání neprůchozích a průchozích děr, rozšiřování děr a prořezávání závitů)
 • Vnější soustružení, vnitřní soustružení a čelní soustružení pro válcové díly.
 • Prvky knihovny
 • Vlastní operace (barvení, eloxování a tepelná úprava)
 • Operace při přípravě strojů nebo procesů (např. náklady na přípravu frézy)
Pro díly vyráběné z desek se kromě frézování a vrtání využívá technik řezání laserem, vodní tryskou a plazmou. Při výpočtu nákladů na obrábění deskového polotovaru zahrne nástroj Costing do výpočtu náklady na následující operace:
 • Operace frézování (frézování ploch, koncové ploché nebo kulové frézování a zkosení)
 • Operace vrtání (vrtání neprůchozích a průchozích děr, rozšiřování děr a prořezávání závitů)
 • Prvky knihovny
 • Vlastní operace (barvení, eloxování a tepelná úprava)
 • Operace při přípravě strojů nebo procesů (např. náklady na přípravu frézy)
 • Operace řezání (řezání laserem, vodní tryskou nebo plazmou)

Odlitky

Při výpočtu nákladů na odlitky postupuje aplikace SOLIDWORKS Costing takto:

 • Analyzuje objem dílu a vypočítá náklady na materiál.
 • Určí čas potřebný pro provedení celého cyklu – zahřívání, vstřikování, chlazení a vyjmutí dílu.
Vzhledem k proměnlivým faktorům je třeba zadat náklady na nástroje (nebo formu) přímo.

Nástroj SOLIDWORKS Costing určí:

 • Náklady na materiál
 • Náklady na výrobu
 • Náklady na formu (na základě uživatelského zadání)
Odlitky používají ke stanovení nákladů šablonu obrábění.

Plastové výlisky

Při výpočtu nákladů na výrobu plastových výlisků postupuje aplikace SOLIDWORKS Costing takto:

 • Analyzuje objem dílu a vypočítá náklady na materiál.
 • Určí čas potřebný pro provedení celého cyklu – zahřívání, vstřikování, chlazení a vyjmutí dílu.
Vzhledem k proměnlivým faktorům je třeba zadat náklady na nástroje (nebo formu) přímo.

K dispozici jsou dva systémy výroby:

 • Forma s horkým žlabem
 • Forma se studeným žlabem
U obou systémů výroby jsou nadefinována nastavení v šabloně.

Nástroj SOLIDWORKS Costing určí:

 • Náklady na materiál
 • Náklady na výrobu
 • Náklady na formu (na základě uživatelského zadání)
Plastové výlisky používají ke stanovení nákladů šablonu obrábění.

3D tištěné díly

Software SOLIDWORKS Costing zjišťuje náklady na 3D tisk následovně:

 • Analyzuje objem dílu a vypočítá náklady na materiál.
 • Odhadne dobu potřebnou pro vložení materiálu pro 3D tisk a dobu čekání na ochlazení mezi vrstvami.
Dále je nutné přičíst případné náklady na pomocný materiál.

Nástroj SOLIDWORKS Costing určí:

 • Náklady na materiál
 • Náklady na výrobu
3D tištěné díly používají ke stanovení nákladů šablonu obrábění.

Svary

Svařené díly zahrnují vícetělové svary a jednotělové konstrukční prvky. Nástroj Costing:

 • Otevře vícetělový svar nebo jednotělový konstrukční prvek. Pokud tělo obsahuje ve stromu FeatureManager Konstrukční prvek, nástroj Costing automaticky profil spočítá jako vysunutý díl.
 • Výpočet nákladů se provádí buď na délku, nebo na délku polotovaru
 • Podporuje informace o nákladech na svarové housenky a zaoblené housenky v šablonách pro vícetělové díly. Náklady na zaoblené housenky se použijí u všech zaoblených housenek; náklady na svarové housenky jsou nastavovány automaticky podle informací o svarové housence.

Nástroj Costing můžete použít i na vícetělové díly, které obsahují plechová, obráběná, svařená a jiná těla. K tělům, která nejsou plechová, obráběná ani svařená, můžete přiřadit vlastní náklady, nebo můžete tato těla z výpočtu nákladů vyloučit.

Nástroj SOLIDWORKS Costing nepracuje s díly vyráběnými průběžným trojosým frézováním ani vstřikováním do formy.

Přesnost nákladů vypočtených nástrojem Costing odpovídá přesnosti údajů v šablonách. Software SOLIDWORKS sice nabízí předem vyplněné šablony, ale nejlepší je vytvořit si vlastní šablony na základě vašich výrobních nákladů. Doporučujeme při vytváření vlastních šablon, které budou odpovídat skutečným nákladům, spolupracovat s výrobními odděleními vašeho podniku a externími výrobními dodavateli.


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Přehled aplikace SOLIDWORKS Costing
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.