Skrýt obsah

Jak aplikace Costing funguje

Čím se liší výrobní prvky od prvků SOLIDWORKS

Aplikace SOLIDWORKS Costing interpretuje geometrii z hlediska její výroby, ne návrhu. Prvky, které vidíte ve správci CostingManager v nástroji Costing, nejsou tytéž jako prvky SOLIDWORKS. Prvky aplikace Costing vznikají jako výsledek rozpoznání prvků nástrojem Costing. Příkladem je díra v plechovém dílu vytvořená Průvodcem dírami, která bude v nástroji Costing rozpoznána jako délka řezu. Tato délka řezu bude při výrobě realizována pomocí řezání laserem, vodní tryskou nebo plazmou. V aplikaci Costing pro obrábění bude odebrání vysunutím nebo díra vytvořená Průvodcem dírami v SOLIDWORKS rozpoznána jako vrtaná díra. V některých případech je celá skupina prvků SOLIDWORKS v aplikaci Costing chápána jako jeden výrobní prvek. Například vnější hrany dílu se mohou skládat ze zaoblení a rovných hran. Tyto hrany jsou v aplikaci Costing rozpoznány jako jedna délka řezu.

Jak se kalkulují náklady

Nástroj Costing obsahuje šablony, ve kterých jsou přiřazeny výrobní prvky k nákladům na jejich realizaci. Šablony obsahují informace o nákladech na materiál, obrábění a práci. Poté, co je provedeno rozpoznání výrobních prvků, zařadí aplikace Costing všechny výrobní prvky do kategorií (například délky řezu, ohyby, díry nebo operace vrtání) a s použitím příslušných údajů ze šablony vypočte náklady na tyto konkrétní výrobní prvky. Celkové náklady na všechny prvky jsou sestaveny do tabulky a zobrazí se výsledné jednotkové náklady.

Jak si přizpůsobit aplikaci Costing

Chcete-li si přizpůsobit nástroj Costing, máte následující možnosti:

  • Upravit a uložit výchozí šablonu tak, aby obsahovala vaše vlastní údaje o nákladech na výrobu, práci a materiál.
  • Upravit podle svých potřeb vypočtené náklady a náklady na materiál, přidat slevy nebo zvýšené ceny, změnit množství a přidat uživatelské operace.
  • Můžete upravit zprávy aplikace Costing tak, aby uváděly informace o nabídce, zákazníkovi a společnosti.
  • Přiřadit k tělu ve vícetělovém dílu vlastní údaj o nákladech.
  • Můžete nastavit možnosti nástroje Costing pro obráběný díl tak, aby byl odstraněný materiál považován za objemový prvek.
  • Můžete zjednodušit odhad nákladů a minimalizovat závislost na šabloně.

Kde se ukládají informace aplikace Costing

Informace aplikace Costing pro konkrétní díl jsou obsaženy v souboru dílu SOLIDWORKS. Můžete si vybrat, zda chcete, aby byly tyto informace viditelné pro ostatní uživatele.

Co dělat, nejsou-li informace potřebné pro výrobu dílu v šabloně aplikace Costing

Může se stát, že přesné nástroje potřebné pro výrobu dílu nebo přesné tloušťky materiálu pro určení výchozího materiálu nejsou v šabloně k dispozici. V těchto případech se nástroj Costing pokusí aproximovat nejbližší nástroj nebo tloušťku materiálu definovanou v šabloně a ve správci CostingManager nebo v podokně úloh se zobrazí symbol varování.

Pokud například žádná hodnota tloušťky v šabloně neodpovídá tloušťce dílu, vybere software nejbližší hodnotu tloušťky v šabloně a zobrazí ikonu varování CM_warning_exlamation_point.gif, která oznamuje, že tloušťky se liší. Tak získáte odhad nákladů, aniž byste museli aktualizovat šablonu.Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Jak aplikace Costing funguje
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.