Skrýt obsah

Řešení potíží

Problém Příčiny Řešení
V poli Odhadované náklady na díl Vybrali jste nesprávnou šablonu. Vybrali jste nesprávnou šablonu.
Vyberte správnou šablonu. U dílu nebyl použit žádný materiál.
Přiřaďte dílu nějaký materiál.V podokně úloh Costing jste v poli Materiál nevybrali možnost Třída ani Název .Nastavte v podokně úloh Costing v poli Materiál možnosti TřídaNázev
. Šablona kalkulace nákladů je možná neúplná nebo prázdná.
 • Buď:
 • Doplňte údaje do šablony.
Doplňte údaje do šablony.V podokně úloh Costing se v části Šablona Šablona kalkulace nákladů chybí. Nastavte v nabídce Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Umístění souborů cestu v položce Šablony kalkulace nákladů.
.Nelze otevřít nástroj tool_costing_tools.gifCosting Používáte jinou verzi SOLIDWORKS než Professional nebo Premium. Aplikace Costing je k dispozici pouze ve verzích SOLIDWORKS Professional a SOLIDWORKS Premium.
 
Aplikace Costing je k dispozici pouze ve verzích SolidWorks Professional a SolidWorks Premium. Vybrali jste nesprávnou šablonu. Vyberte správnou šablonu.
Vyberte správnou šablonu. Tloušťka v modelu je nesprávná.
Opravte tloušťku v modelu.
 • Je-li tloušťka uvedená v šabloně dostatečně blízká tloušťce v modelu, není třeba provádět jakékoli změny, protože odhad nákladů bude pravděpodobně dostatečně přesný.
 • Není-li tloušťka v šabloně dostatečně blízká tloušťce v modelu a tloušťka v modelu je přitom správná, přidejte novou tloušťku do šablony a doplňte příslušné informace k plechovým dílům nebo obrábění, které platí pro danou kombinaci materiálu a tloušťky.
Není-li tloušťka v šabloně dostatečně blízká tloušťce v modelu a tloušťka v modelu je přitom správná, přidejte novou tloušťku do šablony a doplňte příslušné informace k plechovým dílům nebo obrábění, které platí pro danou kombinaci materiálu a tloušťky.Položky se objeví ve složce FM_folder.gifNejsou přiřazeny žádné náklady Vybrali jste nesprávnou šablonu. Vyberte správnou šablonu.
Položky jsou rozpoznány jako výrobní prvky, ale v šabloně nejsou žádné výrobní údaje pro vybranou kombinaci materiálu a tloušťky. Například mohou být rozpoznány prvky knihovny, ale neexistují data pro danou kombinaci materiálu a tloušťky. Proveďte jednu z následujících operací:
 • Upravte šablonu a doplňte výrobní údaje pro danou kombinaci materiálu a tloušťky.
 • Ručně přepište náklady ve správci CostingManager.
Položky nepředstavují úplné výrobní prvky a náklady tedy nelze vypočítat. Mezi položkami jsou například pouze plochy. Proveďte jednu z následujících operací:
 • Ručně přepište náklady ve správci CostingManager.
 • Vytvořte vlastní operaci, abyste mohli přiřadit náklady k položce.
U soustruženého dílu (dílu vyrobeného na soustruhu) se nezobrazují žádná data aplikace Costing Nenastavili jste náklady na operaci otočení v šabloně. Nastavte v šabloně kalkulace nákladů pro obrábění náklady na operaci otočení.
Ve složce PřípravaFM_folder.gif se nezobrazují žádná data aplikace Costing Vybrali jste nesprávnou šablonu. Vyberte správnou šablonu.
Nepřiřadili jste data pro kalkulaci nákladů v části Náklady na přípravu výroby v šabloně. Proveďte jednu z následujících operací:
 • Ručně přepište náklady ve správci CostingManager.
 • Doplňte data pro kalkulaci nákladů v části Náklady na přípravu výroby v šabloně.
Možnost Vždy zahrnout v šabloně je nastavena na Ne. Chcete-li, aby byly náklady na přípravu vždy zahrnuty do výpočtu nákladů, nastavte možnost Vždy zahrnout na Ano. V opačném případě přepište náklady ručně ve správci CostingManager.
Ve složce Délka řezuFM_folder.gif se nezobrazují žádná data aplikace Costing (CostingManager) Vybrali jste nesprávnou šablonu. Vyberte správnou šablonu.
Nedoplnili jste výrobní údaje Řezání pro danou kombinaci materiálu a tloušťky. Upravte šablonu a doplňte výrobní údaje Řezání pro danou kombinaci materiálu a tloušťky.
Ve složce OhybyFM_folder.gif se nezobrazují žádná data aplikace Costing (CostingManager) Vybrali jste nesprávnou šablonu. Vyberte správnou šablonu.
Nedoplnili jste výrobní údaje pro Ohyby pro danou kombinaci materiálu a tloušťky. Upravte šablonu a doplňte výrobní údaje pro Ohyby pro danou kombinaci materiálu a tloušťky.
Ve složce Prvky knihovnyFM_folder.gif se nezobrazují žádná data aplikace Costing Vybrali jste nesprávnou šablonu. Vyberte správnou šablonu.
Nedoplnili jste výrobní údaje pro Prvky knihovny pro danou kombinaci materiálu a tloušťky. Upravte šablonu a doplňte výrobní údaje pro Prvky knihovny pro danou kombinaci materiálu a tloušťky.
Data aplikace Costing se zobrazují u nesprávného prvku knihovny Software použije pro prvek knihovny hodnotu, která je v šabloně nastavena jako výchozí, pokud nejsou pro tento konkrétní prvek knihovny uvedeny žádné údaje o nákladech, materiálu a tloušťce. Proveďte jednu z následujících operací:
 • Upravte šablonu a doplňte výrobní údaje pro prvek knihovny.
 • Ručně přepište náklady ve správci CostingManager.
Ve složce Vlastní operaceFM_folder.gif se nezobrazují žádná data aplikace Costing Vybrali jste nesprávnou šablonu. Vyberte správnou šablonu.
Nedoplnili jste Vlastní výrobní údaje pro danou kombinaci materiálu a tloušťky. Upravte šablonu a doplňte Vlastní výrobní údaje pro danou kombinaci materiálu a tloušťky.
Ve složce Délka řezuFM_folder.gif (CostingManager pro obrábění) se nezobrazují žádná data aplikace Costing Vybrali jste nesprávnou šablonu. Vyberte správnou šablonu.
Nedoplnili jste výrobní údaje v části Řezat (plechový polotovar) pro danou kombinaci materiálu a tloušťky. Upravte šablonu a doplňte výrobní údaje do části Řezat (plechový polotovar) pro danou kombinaci materiálu a tloušťky.
Ve složce Frézování (CostingManager pro obrábění) se nezobrazují žádná data aplikace Costing Vybrali jste nesprávnou šablonu. Vyberte správnou šablonu.
Nedoplnili jste výrobní údaje v části Fréza pro danou kombinaci materiálu a tloušťky. Upravte šablonu a doplňte výrobní údaje do části Fréza pro danou kombinaci materiálu a tloušťky.
Ve složce Děrování (CostingManager pro obrábění) se nezobrazují žádná data aplikace Costing Vybrali jste nesprávnou šablonu. Vyberte správnou šablonu.
Nedoplnili jste výrobní údaje v části Vrtačka pro danou kombinaci materiálu a tloušťky. Upravte šablonu a doplňte výrobní údaje do části Vrtačka pro danou kombinaci materiálu a tloušťky.


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Řešení potíží
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.