Skrýt obsah

Zjednodušení odhadu nákladů

Můžete vytvořit odhad nákladů na obráběné díly, kdy se zvolená šablona použije pouze pro výběr materiálu.

Ke zjednodušení odhadu nákladů vyberte následující možnosti obrábění v dialogu Možnosti nástroje Costing a vypočítejte náklady odebraného materiálu:

Použít nastavitelné rozpoznávání objemových prvků

Při použití na materiál, který bude odebrán z obráběného dílu, specifikuje, že objemové prvky určují množství odebraného materiálu.

Náklady na objem odstraněny

Umožňuje přiřadit pevné náklady na jednotku objemu odstraněného materiálu namísto počítání nákladů podle velikosti nástrojů a rychlosti odstraňování materiálu.

Potlačit nastavení šablony pro povrchovou úpravu na základě odsazení

Vypočítá náklady na jednotku objemu pro poloobrobení a koncovou úpravu, které jsou založené na hodnotě vzdálenosti odsazení namísto dat šablony. Hodnota vzdálenosti odsazení je vzdálenost odsazení operace od obráběného povrchu.

Postup nastavení možností pro zjednodušený odhad nákladů u dílu:

 1. Klepněte na Costingtool_costing_tools.gif (panel nástrojů Nástroje nebo záložka Vyhodnotit ve správci CommandManager) nebo na Nástroje > Aplikace SOLIDWORKS > Costing.
 2. V podoknu úloh Costing klepněte na Možnosti nástroje CostingCostingOptions_up.png (levý horní roh).
 3. Zvolte záložku Přepsané šablony.
 4. Vyberte následující:
  1. Pod položkou Zpracování odstraněného materiálu vyberte možnost Použít nastavitelné rozpoznávání objemových prvků.
  2. V části Výpočet objemového prvku vyberte Náklady na odstraněný objem a zadejte hodnoty nákladů pro Zdrsňování, Poloobrábění a Koncovou úpravu.
  3. Pod Dokončit zpracování můžete vybrat Přepsat nastavení šablon pro koncovou úpravu založenou na odsazení a zadat hodnoty pro PoloobráběníKoncovou úpravu.
 5. Nastavte ostatní možnosti a dvakrát klepněte na tlačítko OK.


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Zjednodušení odhadu nákladů
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.