Skrýt obsah

Panel úloh pro vícetělové díly

Nastavte vstupní hodnoty pro určení nákladů na výrobu vícetělového dílu nebo svařence v podokně úloh nástroje Costing.

Šablony Costing

Hlavní šablona Nastaví stávající šablonu. Hlavní šablona odkazuje na dvě další šablony, jednu pro plechová těla a jedna pro obráběná těla.

Hlavní šablona definuje operace na úrovni dílu.

Spustit editor šablon Spustí Editor šablon kalkulace nákladů, kde je možné vytvářet a upravovat šablony kalkulace nákladů.

Seznam těl

Seznam tělselect_edges.png Seznam těl ve vícetělovém dílu. Typ těla určuje šablonu kalkulace nákladů, která bude použita při výpočtu nákladů. Nástroj Costing automaticky rozpoznává plechová těla. U těl ostatních typů v dílu musíte typ těla nastavit.
Typ těla Určuje šablonu kalkulace nákladů, která bude použita při odhadu nákladů pro každý typ těla. Plechová těla jsou automaticky rozpoznána. U těl ostatních typů v dílu musíte typ těla nastavit. Nastavte pro vybrané tělo jednu z následujících možností:

Obecné

Základní tělo je jakékoli tělo, které není plechový díl nebo konstrukční prvek.

Plechový díl

Určuje, že jde o plechové tělo. Plechové díly jsou rozpoznávány automaticky.

Konstrukční prvek

Specifikuje konstrukční prvek Konstrukční prvky jsou automaticky rozpoznány.

Vlastní/odstraněný materiál

Určuje vlastní náklady na vybrané tělo. Vlastní údaj o nákladech zadejte do pole Vlastní náklady pod Možnosti operace. Nástroj Costing nepočítá náklady na výrobu vlastních těl.

Vyloučit Vyloučí vybraná těla z výpočtu nákladů.
Zahrnout Zahrne vybraná těla do výpočtu nákladů.
Zahájit odhad nákladů

Po přiřazení Typu těla všem tělům v dílu a zadání metody a materiálů označuje zeleně vybarvená oblast zpráv, že lze zahájit kalkulaci nákladů.

Metoda

Zvolte v Seznamu těl výrobní metodu pro vybraný díl.

Vyberte výrobní metodu:
  • Obrábění
  • Odlitek
  • Plastický
  • 3D tisk
  • Konstrukční prvek

Materiál

Materiál Nastavuje třídu materiálu podle materiálu, který byl nastaven pro díl. Pokud je materiál u dílu již použit, vybírá se třída automaticky.
Určitý materiál Nastavuje materiál podle materiálu dílu. Pokud je materiál u dílu již použit, vybírá se třída automaticky.

Množství

Celkový počet dílů Množství dílů, které se mají vyrobit.
Velikost dávky Množství dílů, které se mají vyrobit v jedné sérii.

Přirážka/sleva

Úprava nákladů Určuje náklady na materiál nebo celkové náklady jako procentuální podíl. Zadáním záporné hodnoty vytvoříte slevu, zadáním kladné hodnoty naopak přirážku. Můžete například zvýšit náklady o 15% náklady na materiál, které se přičtou k celkovým nákladům. Těchto 15 % sníží náklady pomocí záporného procenta. Vyberte jednu z následujících možností:

% celkových nákladů

Zvýší výrobní náklady na základě procenta z celkových nákladů.

% nákladů na materiál

Zvýší výrobní náklady na základě procenta z nákladů na materiál.

Tuto možnost použijte v případě, že získáte slevu na materiál nebo slevu z celkových nákladů na vyrobený díl. Pokud jste výrobcem, využijte tuto možnost k nastavení marže zisku přesahující vaše skutečné náklady.

Odhadované náklady na díl

  Náklady Zobrazí celkové odhadované náklady na výrobu daného dílu. Náklady se průběžně aktualizují podle změn, které provedete.
  Porovnání Zobrazí pruhový graf pro AktuálníPředchozí náklady, případně pro AktuálníZákladní náklady. Pokud se díky změnám v dílu náklady sníží, pruh Aktuální se zobrazí zeleně a procentuální rozdíl green_down_arrow.gif bude záporný. Jestliže změny v dílu náklady zvýší, pruh Aktuální se zobrazí červeně a procentuální rozdíl red_up_arrow.gif bude kladný.

Chcete-li pro porovnání nastavit základní náklady, klepněte na možnost Nastavit základnu PM_unlock.gif. Pokud později návrh změníte, náklady se porovnají se základními náklady. Jestliže nastavíte základní náklady, veškeré změny v dílu budou vnímány jako Aktuální a zobrazí se rozdíl. Po nastavení základní ceny bude díl otočen, rozvinut a znovu složen, protože software získává obrázky pro zprávu Costing.

  Rozpis Zobrazí náklady a jejich procentní rozložení pro prvky, které nejvíce přispívají k celkovým nákladům:

Materiál

Náklady na materiál na základě hmotnosti použitého materiálu.

Průmyslové výroby

Celkové náklady na zpracování, včetně řezů, ohybů, tvarovacích nástrojů a dalších operací.

Přirážka nebo sleva

Úprava zadaná v položce Přirážka/sleva.

Costing-Create Report Vytvořit zprávu Otevře dialogové okno Možnosti zpráv, ve kterém můžete zadat zprávu a exportovat ji jako dokument aplikace Word nebo jako sešit aplikace Excel.


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Panel úloh pro vícetělové díly
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.