Skrýt obsah

Panel úloh Konstrukční prvek

Nastavte vstupní hodnoty pro určení nákladů na výrobu jednotělového konstrukčního prvku v podokně úloh nástroje Costing.

Metoda

Konstrukční prvek

Šablona

Můžete vybrat výchozí šablony pro typ dílu.

Šablona pro obrábění Nastaví stávající šablonu pro obrábění.
Spustit editor šablon Spustí Editor šablon kalkulace nákladů, kde je možné vytvářet a upravovat šablony kalkulace nákladů.

Materiál

Třída Nastavuje třídu materiálu podle materiálu, který byl nastaven pro díl. Pokud je materiál u dílu již použit, vybírá se třída automaticky.
Název Nastavuje materiál podle materiálu dílu. Pokud je materiál u dílu již použit, vybírá se třída automaticky.
Nastavit materiál Nastaví vlastnosti materiálu SOLIDWORKS pro danou kombinaci Třídy a Názvu materiálu.
Náklady na materiál Zobrazí náklady, které jsou pro materiál ve zvolené tloušťce definovány v šabloně. Pokud Náklady na materiál nahradíte, zobrazí se textové pole žlutě a můžete případně klepnout na možnost Obnovit výchozí.

Tělo polotovaru

Norma Vyberte jednu z následujících možností:
  • ANSI palec
  • iso
Tyto hodnoty jsou ze šablony a mohou se lišit.
Profil Vyberte jednu z následujících možností:

Potrubí

Zobrazuje odhady nákladů na výrobu konstrukčního prvku z potrubí.

Trubka s obdélníkovým průřezem

Zobrazuje odhady nákladů na výrobu konstrukčního prvku z trubky s obdélníkovým průřezem.

Trubka se čtvercovým průřezem

Zobrazuje odhady nákladů na výrobu konstrukčního prvku z trubky se čtvercovým průřezem.

Tyto hodnoty jsou ze šablony a mohou se lišit.
Velikost Zvolte velikost.
Tyto hodnoty jsou ze šablony a mohou se lišit.
Metoda kalkulace nákladů Vyberte jednu z následujících možností:

Náklady na jednotku délky

Náklady na délku polotovaru

Náhled polotovaru Zobrazí náhled těla polotovaru na grafické ploše.

Množství

Celkový počet dílů Množství dílů, které se mají vyrobit.
Velikost dávky Množství dílů, které se mají vyrobit v jedné sérii.

Sazba za práci

Sazba Nastavuje hodinové náklady, které určují náklady na veškeré výrobní operace bez ohledu na to, jaký stroj se používá. Tato hodnota nahradí veškeré náklady v šabloně machining týkající se strojů a práce.
Možnost Sazba použijte v případě, že máte k dispozici pouze údaj o sazbě za výrobní postupy. Dodavatel výroby vám například namísto sazeb pro konkrétní postupy, jako je frézování a vrtání, může sdělit, že obecná sazba činí 100 dolarů za hodinu. Hodnotu Sazby můžete nastavit také jako výchozí v šabloně machining.

Přirážka/sleva

Úprava nákladů Určuje náklady na materiál nebo celkové náklady jako procentuální podíl. Zadáním záporné hodnoty vytvoříte slevu, zadáním kladné hodnoty naopak přirážku. Můžete například zvýšit náklady o 15% náklady na materiál, které se přičtou k celkovým nákladům. Těchto 15 % sníží náklady pomocí záporného procenta. Vyberte jednu z následujících možností:

% celkových nákladů

Zvýší výrobní náklady na základě procenta z celkových nákladů.

% nákladů na materiál

Zvýší výrobní náklady na základě procenta z nákladů na materiál.

Tuto možnost použijte v případě, že získáte slevu na materiál nebo slevu z celkových nákladů na vyrobený díl. Pokud jste výrobcem, využijte tuto možnost k nastavení marže zisku přesahující vaše skutečné náklady.

Odhadované náklady na díl

  Náklady Zobrazí celkové odhadované náklady na výrobu daného dílu. Náklady se průběžně aktualizují podle změn, které provedete.
  Porovnání Zobrazí pruhový graf pro AktuálníPředchozí náklady, případně pro AktuálníZákladní náklady. Pokud se díky změnám v dílu náklady sníží, pruh Aktuální se zobrazí zeleně a procentuální rozdíl green_down_arrow.gif bude záporný. Jestliže změny v dílu náklady zvýší, pruh Aktuální se zobrazí červeně a procentuální rozdíl red_up_arrow.gif bude kladný.

Chcete-li pro porovnání nastavit základní náklady, klepněte na možnost Nastavit základnu PM_unlock.gif. Pokud později návrh změníte, náklady se porovnají se základními náklady. Jestliže nastavíte základní náklady, veškeré změny v dílu budou vnímány jako Aktuální a zobrazí se rozdíl. Po nastavení základní ceny bude díl otočen, rozvinut a znovu složen, protože software získává obrázky pro zprávu Costing.

  Rozpis Zobrazí náklady a jejich procentní rozložení pro prvky, které nejvíce přispívají k celkovým nákladům:

Materiál

Náklady na materiál na základě hmotnosti použitého materiálu.

Průmyslové výroby

Celkové náklady na zpracování, včetně řezů, ohybů, tvarovacích nástrojů a dalších operací.

Přirážka nebo sleva

Úprava zadaná v položce Přirážka/sleva.

Costing-Create Report Vytvořit zprávu Otevře dialogové okno Možnosti zpráv, ve kterém můžete zadat zprávu a exportovat ji jako dokument aplikace Word nebo jako sešit aplikace Excel.


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Panel úloh Konstrukční prvek
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.