Skrýt obsah

Přidání složek a podsložek

V dokumentech dílů nebo sestav můžete přidávat složky do stromu FeatureManager. Nové složky můžete přejmenovat a přetáhnout do nich další položky. Díky tomu se zmenší délka stromu FeatureManager a lze snáze organizovat prvky a součásti.

V dokumentech dílů můžete vytvářet složky pro prvky. Do jednotlivé složky můžete umístit libovolnou sadu spojitých prvků. Klávesu Ctrl nelze použít k výběru nespojitých prvků. Tím se udržují vztahy rodičů a potomků. Když vyberete složku, kterou jste přidali ve stromu FeatureManager, dojde ke zvýraznění prvků dané složky v grafické ploše. Obdobně vyberete-li v grafické oblasti prvek umístěný ve vámi vytvořené složce, dojde ke zvýraznění složky.

V dokumentech sestav můžete vytvářet složky pro součásti a složky pro vazby. Když přidáte složku do stromu FeatureManager, můžete předběžně vybrat nespojité součásti nebo vazby, které chcete do složky umístit. Když vyberete v grafické ploše součást, která je ve vytvořené složce, dojde ke zvýraznění a rozšíření složky a tím i k zobrazení zvýrazněného prvku ve stromu FeatureManager.

Můžete také vytvářet podsložky. Všechny příkazy, které lze použít u složek, lze použít i u podsložek. Použijete-li příkaz na složku, použije se i na všechny její podsložky. Pokud tedy například potlačíte složku, dojde k potlačení všech položek v této složce, a to včetně podsložek a položek v podsložkách.

Chcete-li rozbalit nebo sbalit složku a všechny její podsložky, klepněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Rozbalit vše nebo Sbalit vše. Pokud chcete některou podsložku nechat rozbalenou nebo sbalenou při rozbalování nebo sbalování mateřské složky, klepněte pravým tlačítkem na mateřskou složku a vyberte možnost Rozbalit položku nebo Sbalit položku.

Položky můžete vkládat do složek automaticky nebo ručně.

Chcete-li vytvořit novou složku a vložit položky automaticky:

Ve stromu FeatureManager klepněte pravým tlačítkem myši na položku a vyberte Přidat k nové složce.

Ve stromu FeatureManager dojde k zobrazení nové složky. V nové složce je umístěn prvek, na nějž jste klepli pravým tlačítkem. Složku můžete přejmenovat a přetáhnout do ní další prvky.

Chcete-li vytvořit novou složku a vložit položky ručně:

Ve stromu FeatureManager klepněte pravým tlačítkem myši na položku a vyberte Vytvořit novou složku. Ve stromu FeatureManager dojde k zobrazení nové složky. Složku můžete přejmenovat a přetáhnout do ní další prvky.
Když položku přetáhnete ručně na název složky, ukazatel změní tvar na .

Chcete-li odebrat položky ze složky:

  1. Ve stromu FeatureManager přetáhněte položku ze složky na ikonu složky . Ukazatel změní tvar na .
  2. Uvolněte tlačítko myši. Daná položka je odebrána ze složky a zobrazí se bezprostředně pod ní.


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Přidání složek a podsložek
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.