Wymiana danych SLDXML

Aplikacja SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE umożliwia zapisywanie swoich projektów w plikach o rozszerzeniu .SLDXML. Pliki .SLDXML zawierają dane pozwalające na tworzenie plików i części SOLIDWORKS.

Istnieją dwie metody wczytywania danych z plików .SLDXML do plików SOLIDWORKS:

 • Otworzyć plik .SLDXML w SOLIDWORKS i wczytać następujące dane do nowego pliku części lub złożenia SOLIDWORKS:
  • Geometria modelu 3D
  • Struktura złożenia
  • Kolory przypisane do geometrii

  Struktura złożenia pojawi się w drzewie operacji FeatureManager w SOLIDWORKS z kolorami reprezentującymi stan wyświetlania modelu.

 • Skorzystać z rozszerzonych możliwości wymiany danych SLDXML za pomocą dodatku SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE Smartlink. Dodatek umożliwia odczytanie danych dodatkowych z projektów utworzonych przy pomocy aplikacji SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE. Można użyć tych danych, aby utworzyć:
  • Szkice
  • Wiązania złożenia
  • Bloki szkicu z obiektów szkicu

  W drzewie operacji FeatureManager szkice pojawiają się w odpowiedniej hierarchii. Jeśli plik o rozszerzeniu .SLDXML zawiera elastyczne lub sztywne grupy szkicu, można wybrać odczytanie obiektów szkicu jako bloki. Powiązania szkicu utworzone w aplikacji SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE są mapowane do odpowiednich powiązań szkicu w szkicu SOLIDWORKS. Podobnie, wszystkie elementy szkicu są mapowane do odpowiadających elementów szkicu SOLIDWORKS.