Arkusz blachy

Części arkusza blachy są generalnie używane jako obudowy dla komponentów lub w celu podparcia innych komponentów.

Można zaprojektować część arkusza blachy niezależnie, bez żadnych odniesień do części, które ma ona obejmować, można zaprojektować część w kontekście złożenia, które zawiera obejmowane elementy bądź też można zaprojektować część w obrębie innego dokumentu części w środowisku wieloobiektowym.