Tolerancje

Geometryczne wymiarowanie i tolerancje (GWiT) oferuje wiele korzyści:

  • Język projektu jest standaryzowany.
  • Intencja projektu jest precyzyjna i jasna dla klientów, dostawców i zespołów projektowych.
  • Istnieje możliwość obliczenia ograniczeń wiązań dla najgorszego przypadku.
  • Dzięki użyciu baz pomiarowych, procesy produkcyjne i kontrolne są powtarzalne.
  • Zapewniony jest montaż z kwalifikowanych części produkcyjnych.

Dostępne są dwie aplikacje oparte na GWiT.

DimXpert Wymiarów

  • DimXpert Wymiarów dla części - umieszcza wymiary i tolerancje w częściach.
  • DimXpert Wymiarów dla złożeń umieszcza wymiary i tolerancje w złożeniach.
    DimXpert Wymiarów dla złożeń jest dostępny w oprogramowaniu SOLIDWORKS MBD.

TolAnalyst

TolAnalyst to aplikacja do analizy tolerancji, która określa wpływ wymiarów i tolerancji na części i złożenia. Narzędzia TolAnalyst służą do analizy stosu tolerancji w złożeniach metodą najbardziej niekorzystnego przypadku.

W pierwszej kolejności używamy narzędzi DimXpert Wymiarów, aby zastosować wymiary i tolerancje do części lub komponentów w złożeniu, a następnie stosujemy narzędzia TolAnalyst, aby wykorzystać te dane przy analizie stosu.

Narzędzie TolAnalyst jest dostępne tylko w pakiecie SOLIDWORKS Premium.