Konstrukcje spawane

Funkcjonalność konstrukcji spawanych pozwala na zaprojektowanie struktury konstrukcji spawanej jako pojedynczej części wieloobiektowej.

Można użyć szkiców 2D i 3D, aby zdefiniować szkielet konstrukcji spawanej. Następnie tworzymy człony konstrukcyjne zawierające grupy segmentów szkicu. Można również dodać wzmocnienia, zamykanie końców, itd., używając narzędzi na pasku narzędzi Konstrukcje spawane.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konstrukcji spawanych, należy zapoznać się z tematem Samouczki SOLIDWORKS: Konstrukcje spawane, klikając Pomoc > Samouczki SOLIDWORKS.

Po utworzeniu w części pierwszego członu konstrukcyjnego tworzona jest operacja konstrukcji spawanej , która następnie dodawana jest do drzewa operacji FeatureManager. Oprogramowanie tworzy również dwie domyślne konfiguracje w menedżerze konfiguracji ConfigurationManager: Konfigurację rodzica Domyślna[Obrobiona] i konfigurację wyprowadzoną Domyślna[Zespawana].

W poszczególnych dokumentach można wygasić automatyczne tworzenie konfiguracji [Zespawana]. Przed dodaniem konstrukcji spawanych do nowego dokumentu kliknąć Opcje (pasek narzędzi Standard). Na stronie Konstrukcje spawane w oknie Właściwości dokumentu usunąć zaznaczenie opcji Utwórz wyprowadzoną konfigurację.

Można również skonfigurować wiele profili konstrukcji spawanych członów konstrukcyjnych jako operacje z biblioteki. Można dodawać różne konfiguracje członów konstrukcyjnych i zapisywać je jako jeden profil w operacji z biblioteki. Na przykład: zamiast 50 oddzielnych plików operacji z biblioteki dla rozmiarów rur kwadratowych można mieć jeden plik operacji z biblioteki z 50 konfiguracjami, które można kontrolować przy użyciu tabeli konfiguracji.

Podczas tworzenia lub edytowania członów konstrukcyjnych, można wybrać skonfigurowane operacje z biblioteki w menedżerze właściwości PropertyManager Człon konstrukcyjny.