SOLIDWORKS Costing

Narzędzie SOLIDWORKS Costing pomaga w określeniu kosztu wyprodukowania arkusza blachy, części obrabianych i wieloobiektowych, złożeń, a także formowanych tworzyw sztucznych, odlewów, części drukowanych 3D i wieloobiektowych konstrukcji spawanych przez zautomatyzowanie procesu szacowania kosztów i ustalania ceny.