Badania projektu w SOLIDWORKS

Można oceniać i optymalizować modele wykorzystując badanie projektu.

Istnieją dwa główne tryby uruchamiania badania projektu:

Ocena

Użytkownik określa wartości dyskretne dla każdej zmiennej i wykorzystuje sensory jako powiązania. Oprogramowanie uruchamia badanie wykorzystując różne kombinacje tych wartości i podaje wynik dla każdej kombinacji.

Na przykład: dla tego modelu wieloobiektowego butelki na wodę określmy wartości 75mm, 100mm i 150mm dla długości (L); 30mm, 55mm i 80mm dla wysokości (H); oraz 10mm i 20mm dla promienia (R). Określmy sensor Objętość, aby monitorować objętość obiektu wody. Wyniki badania projektu podają wartość objętości wody dla każdej kombinacji L, R oraz H.Optymalizacja

Użytkownik określa wartości dla każdej zmiennej jako wartości dyskretne lub jako zakres. Sensory są wykorzystywane jako powiązania i jako cele. Oprogramowanie uruchamia iteracje wartości i podaje optymalną kombinację wartości spełniających określony przez użytkownika cel.

Na przykład: dla powyższego modelu, określmy zakres wartości od 75mm do 150mm dla długości (L); wartości dyskretne 30mm, 55mm i 80mm dla wysokości (H); oraz zakres od 10mm do 20mm dla promienia (R). Jako powiązanie, określmy sensor Objętość, aby otrzymać objętość wody w zakresie od 299000mm^3 do 301000mm^3. Jako cel, użyjmy sensora Masa i określmy minimalizację masy butelki. Badanie projektu wykona iteracje dla wartości określonych dla L, R, H i Objętości oraz poda optymalną kombinację dającą minimalną masę.

Dostępne są różne sensory, które można wykorzystać w badaniach projektu, zależnie od licencji SOLIDWORKS oraz tego, czy uruchamiane jest badanie oceny, czy też optymalizacji.

  SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium SOLIDWORKS Simulation Professional SOLIDWORKS Simulation Premium
  Ocena Optymalizacja Ocena Optymalizacja Ocena Optymalizacja Ocena Optymalizacja Ocena Optymalizacja
Mass Properties
Dimension
Dane symulacji          

Po uruchomieniu badania wybrać scenariusz lub iterację na karcie Widok wyników. W obszarze graficznym nastąpi aktualizacja modelu o wartości dla tego scenariusza lub iteracji.