SOLIDWORKS Utilities

Oprogramowanie SOLIDWORKS Utilities jest zestawem narzędzi, które pozwalają na dokładne badanie geometrii modelu bryłowego i przeprowadzanie porównań z innymi modelami.

Większość narzędzi znajduje się w Okienku zadań, które można przypiąć, aby zachować je jako widoczne/dostępne. Należy ukończyć akcje Okienka zadań lub zamknąć narzędzie w Okienku zadań, aby móc kontynuować.

Zawiera on następujące narzędzia:

Narzędzie Opis
Porównywanie dokumentów Porównuje właściwości dwóch dokumentów SOLIDWORKS (włącznie z dwoma konfiguracjami tego samego modelu). Można porównywać dwa dokumenty tego samego typu lub różnych typów. Narzędzie to identyfikuje różnice we właściwościach pliku, właściwościach dokumentu itd.
Porównaj operacje Identyfikuje różnice w operacjach bryły pomiędzy dwiema wersjami tej samej części. Narzędzie to identyfikuje unikatowe i zmodyfikowane operacje w obydwu wersjach części.
Porównywanie geometrii Identyfikuje różnice geometryczne pomiędzy dwiema wersjami tej samej części. Narzędzie to identyfikuje unikatowe i zmodyfikowane ściany w obydwu częściach. Ponadto oblicza wspólną objętość obydwu części (lub złożeń) oraz objętość dodanego materiału i usuniętego materiału.
Porównaj LM Porównuje tabele List materiałów (LM) z dwóch dokumentów SOLIDWORKS złożenia lub rysunku. Wyniki wyszczególniają brakujące kolumny i wiersze, dodatkowe kolumny i wiersze oraz uszkodzone wiersze.