Konfiguracje

Konfiguracje umożliwiają tworzenie licznych wersji danej części lub modelu złożenia w ramach jednego dokumentu. Konfiguracje stanowią wygodny sposób opracowywania i organizowania rodzin modeli z różnymi wymiarami, komponentami, czy innymi parametrami.

Aby utworzyć konfigurację, należy określić nazwę i właściwości, a następnie zmodyfikować model, aby utworzyć żądane wariacje projektu.
  • W dokumentach części, konfiguracje umożliwiają tworzenie rodzin części z różnymi wymiarami, operacjami i właściwościami, włączając właściwości dostosowane.
  • W dokumentach złożeń, konfiguracje umożliwiają tworzenie:
    • uproszczonych wersji projektu poprzez wygaszanie komponentów.
    • rodzin złożeń używających różnych konfiguracji komponentów, różnych parametrów dla operacji złożeń, różnych wymiarów lub specyficznych dla konfiguracji dostosowanych właściwości.
  • W dokumentach rysunków można wyświetlać widoki konfiguracji utworzonych w dokumentach części lub złożenia.
Można tworzyć konfiguracje używając dowolnej z poniższych metod:
  • Utwórz konfiguracje ręcznie.
  • Można użyć tabeli konfiguracji, aby tworzyć i zarządzać konfiguracjami w arkuszu Microsoft Excel. Można wyświetlać tabele konfiguracji w rysunkach.
  • Można użyć okna dialogowego Modyfikuj konfiguracje, aby tworzyć i modyfikować konfiguracje dla najczęściej konfigurowanych parametrów.

Właściwości dostosowane utworzone w tabelach konfiguracji lub oknie dialogowym Modyfikuj konfiguracje są automatycznie dodawane do karty Specyficzne dla konfiguracji w oknie dialogowym Podsumowanie.