CircuitWorks i SOLIDWORKS Flow Simulation

Przy użyciu aplikacji CircuitWorks, dodatku do programów SOLIDWORKS Professional i SOLIDWORKS Premium, można tworzyć trójwymiarowe modele z formatów plików zapisywanych przez większość systemów wspomaganego komputerowo projektowania układów elektrycznych (ECAD). Można współpracować przy projektowaniu płytek drukowanych (PCB), które pasują i działają w złożeniach SOLIDWORKS.

Do SOLIDWORKS Flow Simulation można importować następujące pliki płytek drukowanych CircuitWorks ECAD i właściwości termiczne komponentów:
  • Gęstość elementów dielektrycznych i przewodników
  • Ciepło właściwe
  • Współczynnik przewodzenia ciepła dla płytki drukowanej
  • Współczynnik przewodzenia ciepła dla objętościowych źródeł ciepła z komponentów

W przypadku przeprowadzenia analizy termicznej w SOLIDWORKS Flow Simulation, model SOLIDWORKS używa jako odniesień zaimportowanych właściwości termicznych klienta.

Dwie opcje w drzewie Flow Simulation ułatwiają skonfigurowanie analizy dynamiki płynów (CFD) dla symulacji chłodzenia podzespołów elektronicznych:
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy Źródła ciepła i wybrać Importuj źródła objętościowe z modelu. Wybrać źródła ciepła do zaimportowania w części Właściwości elementu.
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy Płytki drukowane i wybrać Importuj płytki drukowane z modelu. Wybrać płytki drukowane do zaimportowania w części Właściwości elementu.