Aplikacja CircuitWorks

Podczas otwierania pliku ECAD z poziomu SOLIDWORKS pojawia się aplikacja CircuitWorks. Interfejs ten służy do otwierania, porównywania i zapisywania plików ECAD, filtrowania operacji w celu zmniejszenia złożoności, modyfikowania właściwości ECAD i budowania modeli części i złożeń SOLIDWORKS.

1 Pasek narzędzi Szybki dostęp 5 Menu aplikacji
2 Obraz podglądu 6 Pasek narzędzi
3 Panel Plik lub Właściwości 7 Widok drzewa
4 Pomoc na poziomie karty 8 Drzewo zmian CircuitWorks (ProStep EDMD)