Menu aplikacji

Menu aplikacji CircuitWorks służy do otwierania i zapisywania plików ECAD, drukowania obrazu podglądu, uzyskiwania dostępu do opcji CircuitWorks oraz wychodzenia z aplikacji CircuitWorks.

Aby wyświetlić drzewo:

Kliknąć w lewym górnym rogu aplikacji CircuitWorks.

Otwórz  
Zapisz  
Zapisz jako  
Drukuj  
Opcje  
Zakończ  
Ostatnie dokumenty Wyszczególnia ostatnio otwierane pliki ECAD. Aby otworzyć plik, należy go kliknąć.