Używanie SOLIDWORKS PDM

Aplikacja CircuitWorks może przeszukiwać przechowalnię SOLIDWORKS PDM w celu odnalezienia komponentów, które mają zostać użyte w budowanych w niej złożeniach.

Bez względu na istnienie przechowalni SOLIDWORKS PDM aplikacja CircuitWorks wyszukuje komponenty w Bibliotece komponentów podczas budowania złożenia. Aplikacja CircuitWorks odnosi się do pliku części w złożeniu, jeżeli są spełnione oba poniższe warunki:
  • Rekord bazy danych istnieje w Bibliotece komponentów.
  • Odpowiedni plik części istnieje w folderze Biblioteki komponentów.
Jeżeli komponent nie zostanie znaleziony w Bibliotece komponentów, CircuitWorks buduje go i dodaje do Biblioteki komponentów.
Komponenty zarządzane za pośrednictwem programu SOLIDWORKS PDM są oznaczone ikoną .

Poniższa opcja biblioteki określa sposób, w jaki aplikacja CircuitWorks traktuje pliki w przechowalniach SOLIDWORKS PDM:

Sprawdź, czy komponenty istnieją w przechowalni w czasie uruchamiania biblioteki

Ta opcja jest domyślnie wyłączona, aby umożliwić szybsze uruchamianie biblioteki. Należy wybrać tę opcję, jeśli aplikacja CircuitWorks ma sprawdzać przechowalnię w poszukiwaniu nowszych wersji komponentów.

Kiedy ta opcja jest włączona, podczas korzystania z zasobów programu SOLIDWORKS PDM aplikacja CircuitWorks nadal w pierwszej kolejności sprawdza bibliotekę komponentów. Jeżeli rekord danego komponentu znajduje się w bibliotece, a folder komponentu znajduje się w folderze widoku lokalnego przechowalni, to CircuitWorks sprawdza, czy w przechowalni znajduje się najnowszy plik komponentu. Jeżeli przechowalnia zawiera nowszą wersję, to CircuitWorks pobiera najnowszy plik, co zapewnia, że CircuitWorks zawsze wykorzystuje najnowsze wersje komponentów. Jeżeli komponent jest wyewidencjonowany przez bieżącego użytkownika, CircuitWorks wykorzystuje wersję lokalną.