Konfigurowanie opcji CircuitWorks

Można ustawić opcje dostosowujące zachowanie aplikacji CircuitWorks.

CircuitWorks przechowuje preferencje użytkownika w pliku: C:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Application Data\CircuitWorks\ecadopt.xml

Aby ustawić opcje CircuitWorks, należy:

  1. W CircuitWorks kliknąć menu aplikacji CircuitWorks , a następnie kliknąć Opcje .
  2. W oknie dialogowym Opcje CircuitWorks, kliknąć opcję.
    Na przykład: kliknąć Modele , aby wyświetlić opcje związane ze sposobem tworzenia modeli SOLIDWORKS przez aplikację CircuitWorks.
  3. Zmienić ustawienia opcji zgodnie z potrzebami.
  4. Kliknąć OK, aby zapisać zmiany lub kliknąć inną grupę opcji, aby zmienić więcej opcji.