Właściwości

Każdy element w pliku ECAD wyświetlany przez aplikację CircuitWorks w drzewie i obrazie podglądu, posiada właściwości, które go definiują.

Na przykład: właściwości komponentu obejmują nazwę i numer części, natomiast właściwości wystąpienia komponentu obejmują desygnator odniesienia i lokalizację.