Pliki ProStep EDMD

Możliwe jest eksportowanie danych CircuitWorks™ do plików ProStep EDMD oraz importowanie plików ProStep EDMD do CircuitWorks. Aplikacja CircuitWorks przesyła proponowane zmiany w plikach ECAD do projektanta ECAD, a zmiany w plikach ProStep EDMD są przesyłane z powrotem do aplikacji CircuitWorks podczas importowania danych ECAD.