Podstawy SOLIDWORKS

SOLIDWORKS® jest oprogramowaniem automatyzacji projektów mechanicznych, które wykorzystuje zalety znanego graficznego interfejsu użytkownika Microsoft® Windows®.

To łatwe do nauczenia się narzędzie umożliwia projektantom szybkie szkicowanie idei, eksperymentowanie z operacjami i wymiarami oraz tworzenie modeli i szczegółowych rysunków.

Niniejszy rozdział omawia pewne podstawowe koncepcje i terminologie używane w oprogramowaniu SOLIDWORKS 2003.