Modele

Przy użyciu aplikacji CircuitWorks można budować modele SOLIDWORKS z płytek obwodów i ich komponentów, ukazujące zarysy, obszary poza obrębem elementów, adnotacje i inne operacje w złożeniu. Można również importować modele z SOLIDWORKS.