Aktualizacja istniejących płytek CircuitWorks

CircuitWorks ocenia zmiany wprowadzone w płytkach i określa, czy należy utworzyć nową płytkę drukowaną, czy też zaktualizować płytkę istniejącą.

CircuitWorks aktualizuje istniejącą płytkę w przypadku zmiany następujących operacji:

 • Zarysy płytki

  W przypadku zmiany kształtu płytki lub liczby wycięć CircuitWorks zastępuje elementy szkicu w obrębie szkicu board_outline. Wszelkie wiązania, które odnoszą się do górnej lub dolnej ściany płytki, pozostają niezmienione.

 • Platerowane otwory

  W przypadku zmiany liczby platerowanych otworów w obrębie szkicu PTH CircuitWorks zastępuje elementy szkicu. Jeżeli nie występują żadne otwory platerowane, CircuitWorks tworzy nową operację otworu platerowanego PTH. Jeżeli płytka miała otwory, ale w nowych danych otwory nie występują, CircuitWorks usuwa operację PTH z modelu.

 • Nieplaterowane otwory

  W przypadku zmiany liczby nieplaterowanych otworów w obrębie szkicu PTH CircuitWorks zastępuje elementy szkicu. Jeżeli nie występują żadne otwory nieplaterowane, CircuitWorks tworzy nową operację NPTH. Jeżeli płytka miała otwory, ale w nowych danych otwory nie występują, CircuitWorks usuwa operację NPTH z modelu.

 • Obręb, poza obrębem i zarysy

  W przypadku zmodyfikowania obszarów obrębu/poza obrębem CircuitWorks usuwa stare operacje obrębu/poza obrębem z modelu płytki i odtwarza je z nowymi parametrami.

W przypadku zmiany ścieżki, przelotki lub innej operacji z elementami miedzianymi CircuitWorks może przebudowywać część SOLIDWORKS reprezentującą płytkę przez utworzenie nowego pliku części z nową nazwą lub zastąpienie istniejącego modelu.