Budowanie modeli komponentów

Można zbudować model części SOLIDWORKS dla indywidualnego komponentu. CircuitWorks przechowuje modele komponentów w bibliotece komponentów.

CircuitWorks buduje również modele komponentów podczas budowania złożenia.

Aby zbudować model komponentu, należy:

  1. W widoku drzewa przejść do komponentu i wybrać go.
    Komponenty bez modelu w bibliotece komponentów są wyświetlane wraz z ikoną .
  2. Kliknąć komponent prawym przyciskiem myszy i wybrać Buduj model.
    Jeżeli model tego komponentu już istnieje w bibliotece komponentów, to CircuitWorks wyświetli monit o zastąpienie go lub użycie istniejącego modelu.
    Okno CircuitWorks Postęp ukazuje postęp budowy modelu.

SOLIDWORKS wyświetla ukończony model. CircuitWorks przechowuje model w bibliotece komponentów do użycia w przyszłości.