Budowanie złożeń SOLIDWORKS z plików ECAD

Można zbudować złożenie SOLIDWORKS, które reprezentuje płytkę, komponenty i inne operacje w danych ECAD.

Aby zbudować złożenie, należy:

 1. Jeżeli złożenie jest otwarte w SOLIDWORKS, zamknąć je.

  Jeżeli złożenie jest otwarte w SOLIDWORKS, CircuitWorks próbuje je uaktualnić zamiast budowania nowego złożenia.

 2. Upewnić się, czy dane ECAD otwarte w CircuitWorks reprezentują model, który należy zbudować.

  Na przykład: zastosować filtry konieczne do pominięcia operacji w modelu.

 3. Skonfigurować opcje Import SOLIDWORKS w oknie dialogowym Opcje CircuitWorks.
 4. Kliknąć Buduj model (okienko SOLIDWORKS na karcie Narzędzia).
  Zmaksymalizować interfejs użytkownika aplikacji CircuitWorks, aby wyświetlić narzędzia okienka SOLIDWORKS, kiedy będą potrzebne.

  CircuitWorks skanuje dane ECAD w poszukiwaniu ewentualnych problemów budowania i wyświetla wyniki w oknie dialogowym.

  Jeżeli CircuitWorks zgłosi ostrzeżenia budowy, można kliknąć Anuluj, aby anulować budowę, usunąć przyczyny ostrzeżeń i ponownie uruchomić proces budowy. Jednakże większość ostrzeżeń nie uniemożliwia budowy złożenia przez CircuitWorks.

 5. W oknie dialogowym wyników skanowania należy kliknąć Buduj.

  Jeżeli model już istnieje i włączono opcję ostrzegania przed zastąpieniem, pojawi się okno potwierdzenia. Kliknąć Tak, aby zastąpić istniejący model lub Nie, aby użyć istniejącego modelu.

 6. Zapisać ukończone złożenie z poziomu SOLIDWORKS.
CircuitWorks tworzy płytkę z nieruchoma pozycją. Jeżeli przeniesiemy płytkę i zaktualizujemy złożenie, CircuitWorks oznacza flagą wszystkie komponenty jako przeniesione.