Edytowanie operacji otworów w kreatorze eksportu CircuitWorks

Można edytować poszczególne operacje otworów w okienku zadań kreatora eksportu CircuitWorks poprzez anulowanie wyboru poszczególnych otworów lub zmianę nazw wystąpień.

Aby edytować operacje otworów w CircuitWorks:

 1. Otworzyć plik części z operacjami otworów Szyk kołowy i Szyk liniowy oraz z operacją Zaokrąglenie .
 2. W oprogramowaniu SOLIDWORKS kliknąć Eksportuj do CircuitWorks (pasek narzędzi CircuitWorks) lub CircuitWorks > Eksportuj do CircuitWorks.
 3. W okienku zadań kreatora eksportu CircuitWorks klikać Dalej do czasu pojawienia się okna Wybierz zarys płytki.
 4. Dla opcji Wybierz zarys płytki:
  1. Kliknąć Użyj następującej operacji SOLIDWORKS.
  2. W drzewie operacji FeatureManager wybrać operację Wyciągnięcie dodania/bazy i operację Zaokrąglenie dla, odpowiednio, płytki i zaokrąglenia.
  3. Kliknąć Dalej.
 5. W obszarze Wybierz operacje nieplaterowanych otworów:
  1. W drzewie operacji FeatureManager wybrać operację otworu Szyk liniowy .
  2. Kliknąć Dalej.
 6. W obszarze Wybierz operacje platerowanych otworów:
  1. W drzewie operacji FeatureManager wybrać operację otworu Szyk kołowy .
  2. W okienku zadań, w pozycji Nazwa operacji, anulować zaznaczenie PTH 2 i PTH 3.
  3. Dla PTH, w części Nowa nazwa wpisać Otwór źródłowy.
  4. Klikać Dalej aż do wyświetlenia opcji Zakończ.
 7. Kliknąć Zakończ.
  Oprogramowanie wyeksportuje do CircuitWorks płytkę zawierającą tylko wybrane otwory przy użyciu wystąpień o zmienionych nazwach. Płytka zostanie otwarta w aplikacji CircuitWorks.