Biblioteka komponentów

W bibliotece komponentów CircuitWorks przechowywane są modele części SOLIDWORKS, które reprezentują komponenty w danych ECAD.

Podczas otwierania pliku ECAD w CircuitWorks, CircuitWorks sprawdza, czy w bibliotece istnieją już modele SOLIDWORKS dla każdego komponentu w danych ECAD. Jeżeli model istnieje, CircuitWorks wstawia ten model podczas budowania złożenia. Jeżeli model nie istnieje, CircuitWorks tworzy nowy model komponentu przy użyciu informacji o zajmowanej powierzchni i wysokości znajdujących się w pliku ECAD i dodaje go do biblioteki. 

Przy pierwszej instalacji CircuitWorks biblioteka komponentów zawiera tylko kilka przykładowych modeli. W miarę rozbudowywania biblioteki CircuitWorks może ponownie wykorzystywać więcej modeli, co pozwala szybciej budować złożenia.

Komponenty bez istniejącego modelu są wyświetlane w drzewie CircuitWorks wraz z ikoną .

  • Użytkownik może zdefiniować sposób, w jaki CircuitWorks określa, czy komponent istnieje w bibliotece, posługując się oknem dialogowym Opcje CircuitWorks - Biblioteka.
  • Użytkownik może wybrać bazę danych wykorzystywaną przez CircuitWorks w charakterze biblioteki, posługując się oknem dialogowym Opcje CircuitWorks - Baza danych.
  • Użytkownik może zdefiniować sposób, w jaki CircuitWorks nadaje nazwy modelom SOLIDWORKS, posługując się oknem dialogowym Opcje CircuitWorks - Modele.