Aktualizowanie złożeń

Można aktualizować złożenie, które jest otwarte w aplikacji SOLIDWORKS, aby odzwierciedlało niewielkie zmiany z CircuitWorks. Aktualizowanie złożenia jest szybsze od przebudowywania i zachowuje zmiany SOLIDWORKS, takie jak nowe wiązania.

 • CircuitWorks ignoruje zmiany rozmiaru i kształtu komponentów.
 • Aktualizowanie złożenia, w którym następuje przeniesienie lub usunięcie komponentu nie powiedzie się, jeżeli komponent jest unieruchomiony lub powiązany przez wiązanie.
 • Wygaszone komponenty uczestniczą w aktualizacjach złożenia.

Aby zaktualizować złożenie, należy:

 1. W aplikacji SOLIDWORKS otworzyć złożenie, które wcześniej zbudowano przy użyciu CircuitWorks.
 2. W CircuitWorks dokonać zmian komponentu lub otworzyć nowy plik ECAD, zawierający zmiany.
 3. Kliknąć Buduj model (pasek narzędzi Narzędzia)
 4. W oknie dialogowym kliknąć Tak, aby zaktualizować otwarte złożenie.

  Jeżeli złożenie w SOLIDWORKS i płytka w CircuitWorks mają różne nazwy, pojawia się okno potwierdzenia. Kliknąć Tak tylko wtedy, gdy złożenie i płytka dotyczą tego samego projektu.

  Aplikacja CircuitWorks porównuje złożenie w SOLIDWORKS z plikiem ECAD w CircuitWorks i wyświetla wyniki w panelu Porównaj CircuitWorks. Wyszczególniany jest każdy nowy, usunięty i przeniesiony komponent.

 5. Aby zaktualizować złożenie SOLIDWORKS, należy wykonać jedną z poniższych czynności:
  • Aby zastosować zmiany w sposób selektywny, należy wybrać jedną lub kilka zmian na liście porównania i kliknąć Zastosuj wybrane zmiany do złożenia SOLIDWORKS <nazwa_złożenia> . Zmiany, które zostały zastosowane są usuwane z listy.
  • Aby zastosować wszystkie zmiany, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Zastosuj wszystkie zmiany do złożenia SOLIDWORKS <nazwa_złożenia> .
  Na pasku stanu CircuitWorks wyświetlony zostanie Aktualizacja komponentów....
  Aby anulować proces aktualizacji, należy kliknąć Zamknij w prawym górnym rogu okienka Porównaj i kliknąć Tak, aby potwierdzić.
 6. W celu zamknięcia okienka Porównaj kliknąć Zamknij .
 7. Zapisać zaktualizowane złożenie w SOLIDWORKS.