Powiększanie i Wybór wielokrotny

Istnieje możliwość wielokrotnego wyboru elementów w drzewie CircuitWorks i wyświetlenia lub edytowania wspólnych właściwości. Można również uzyskać dostęp do opcji widoku i powiększania, klikając prawym przyciskiem myszy w obszarze podglądu CircuitWorks.

circuitworks_multiselect.png

Aby uzyskać dostęp do menu kontekstowego Widok i Powiększenie, należy:

  1. W aplikacji SOLIDWORKS kliknąć Otwórz plik ECAD (pasek narzędzi CircuitWorks) lub CircuitWorks > Otwórz plik ECAD.
  2. W oknie dialogowym Otwórz plik ECAD wybrać plik ECAD i kliknąć Otwórz.
  3. W aplikacji CircuitWorks należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w obszarze podglądu.
    circuitworks_right_click_zoom.png