Pasek narzędzi Szybki dostęp

Pasek narzędzi Szybki dostęp służy do uzyskiwania dostępu do najczęściej używanych poleceń CircuitWorks.

Domyślny pasek narzędzi Szybki dostęp zawiera:

Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp

Pasek narzędzi Szybki dostęp można dostosować, aby dołączyć najczęściej używane polecenia.

Aby dostosować pasek narzędzi Szybki dostęp, należy:

 1. Kliknąć na prawo od paska narzędzi Szybki dostęp i wybrać Dostosuj pasek narzędzi Szybki dostęp.
  Pojawi się okno dialogowe Dostosuj pasek narzędzi Szybki dostęp.
 2. Aby dodać polecenie do paska narzędzi, należy:
  1. W części Wybierz polecenia z wybrać typ polecenia, jakie należy dodać do paska narzędzi.
  2. Kliknąć polecenie na liście w lewym panelu.
  3. Kliknąć Dodaj >>.
   Polecenie zostanie przeniesione z lewego panelu do prawego panelu.
   Można również dodać polecenie do paska narzędzi klikając prawym przyciskiem myszy to polecenie (np. Buduj model na pasku narzędzi Narzędzia) i wybierając Dodaj do paska narzędzi Szybki dostęp.
 3. Aby usunąć polecenie z paska narzędzi, należy:
  1. Na liście poleceń w prawym panelu wybrać polecenie, które należy usunąć.
  2. Kliknąć Usuń.
 4. Aby zmienić lokalizację paska narzędzi, należy wybrać lub odznaczyć opcję Umieść pasek narzędzi Szybki dostęp poniżej wstążki.
 5. Kliknąć OK.

Przenoszenie paska narzędzi Szybki dostęp

Pasek narzędzi Szybki dostęp można umieścić powyżej lub poniżej głównego paska narzędzi (wstążki).

Aby przenieść pasek narzędzi Szybki dostęp, należy:

Kliknąć na prawo od paska narzędzi Szybki dostęp i wybrać Umieść pasek narzędzi Szybki dostęp poniżej wstążki.
Jeżeli pasek narzędzi Szybki dostęp znajduje się już poniżej wstążki, to polecenie to nosi nazwę Umieść pasek narzędzi Szybki dostęp powyżej wstążki.