Obraz podglądu

Obraz podglądu CircuitWorks stanowi graficzną reprezentację danych ECAD.

Aby wyświetlić obraz podglądu:

Otworzyć plik ECAD.

Obraz podglądu jest wyświetlany w środkowym panelu aplikacji CircuitWorks.

Wprowadzenie zmian w danych ECAD, jak np. zastosowanie filtrów lub edycja właściwości operacji powoduje natychmiastową aktualizację obrazu podglądu przez CircuitWorks.

CircuitWorks wyświetla elementy o zdefiniowanych wysokościach jako obiekty bryłowe, a elementy bez wysokości jako zarysy.

Wybranie elementu na obrazie podglądu powoduje jego wybranie w węźle Komponenty w widoku drzewa i zaktualizowanie wyświetlania właściwości obiektu, jeżeli są one widoczne.

Wiele obiektów można wybrać poprzez wykonanie jednej z następujących czynności:

  • Naciśnięcie klawisza Ctrl podczas wybierania.
  • Przeciągnięcie pola wyboru wokół obiektów.

Menu podręczne Podgląd

Gdy żadne komponenty nie są zaznaczone na obrazie podglądu, dostępne są następujące elementy sterujące widoku:

Wpasuj w ekran Powiększa lub pomniejsza obraz podglądu tak, aby był on widoczny w całości.
Powiększ obszar Powiększa obszar wybrany przez przeciągnięcie ramki granicznej.
Powiększ/Pomniejsz Umożliwia powiększenie lub pomniejszenie w celu wyświetlenia żądanej ilości szczegółów.
Przesuń Przewija obrazu podglądu.
Widok od góry Ukazuje płytkę z widoku od góry.
Widok od dołu Ukazuje płytkę z widoku od dołu.

Po wybraniu obiektu podglądu w menu podręcznym podglądu pojawią się dodatkowe regulatory:

Powiększ wybrany obiekt Powiększa podgląd dla wybranego obiektu.
Wybierz inny Wskaźnik zmienia się na i umożliwia przełączanie się pomiędzy obiektami podobnego typu, które zachodzą na siebie.
  Uwzględnij Przywraca wybrany obiekt jeżeli został on wyfiltrowany.
  Wyfiltruj Filtruje wybrany obiekt.

Obiekt ten jest wyświetlany jako niedostępny w widoku drzewa i obrazie podglądu.

  Properties Wyświetla Właściwości wystąpienia komponentu dla wybranego obiektu.
  Buduj model Buduje model części SOLIDWORKS dla komponentu zawierającego wybrane obiekty.
Opcja Buduj model jest niedostępna w menu podręcznym jeśli wybrany komponent ma wiele wystąpień, a wybrane jest tylko jedno.