Widok drzewa

Widok drzewa CircuitWorks stanowi hierarchiczną reprezentację danych ECAD.

Aby wyświetlić drzewo:

Otworzyć plik ECAD. Drzewo znajduje się po lewej stronie aplikacji CircuitWorks.

W drzewie można:
 • Kliknąć dwukrotnie element rodzica lub kliknąć ikonę , aby wyświetlić jego potomki.
 • Kliknąć dowolny element, aby podświetlić go w obrazie podglądu.
 • Kliknąć element prawym przyciskiem myszy, aby wybrać polecenie.
Można wyświetlić drzewo CircuitWorks w SOLIDWORKS, klikając kartę CircuitWorks . Patrz Korzystanie z drzewa operacji CircuitWorks.

Filtr wyszukiwania Widok drzewa

Można wyszukiwać komponenty w widoku drzewa za pomocą filtru wyszukiwania na górze drzewa.

 1. Wprowadzić znaki znajdujące się w nazwie szukanego komponentu.

  Podczas wprowadzania znaków funkcja podpowiedzi wyszukiwania zawęża listę komponentów w widoku drzewa tylko do tych komponentów, których nazwy zawierają wprowadzane znaki.

 2. Aby wyczyścić wyszukiwanie i przywrócić pełną listę komponentów, kliknąć .

Polecenia drzewa

Można wykonywać polecenia w drzewie poprzez kliknięcie elementu prawym przyciskiem myszy:

Wyfiltruj / Uwzględnij Wyfiltrowanie lub uwzględnianie wybranego elementu. Patrz: Filtry.
Powiększ wybrany obszar Powiększanie wybranego elementu. Dodatkowe elementy sterujące powiększeniem opisano w temacie Pasek narzędzi Podgląd.
Wpasuj w ekran  
Sortuj Sortowanie elementów drzewa:
 • Rosnąco (kolejność alfabetyczna, A-Z)
 • Malejąco (odwrócona kolejność alfabetyczna, Z-A)
Przejdź do Znajdowanie elementu w drzewie.
Właściwości Przeglądanie i ewentualnie edytowanie właściwości elementu. Patrz: Właściwości.
Buduj model Tworzenie modelu części SOLIDWORKS dla wybranej płytki lub komponentu. Patrz: Budowanie modeli komponentów.

Węzły drzewa

Widoczne węzły rodziców są zależne od danych w otwartym pliku ECAD.
Złożenie
Płytki
Warstwy
Nieplaterowane otwory
Platerowane otwory
Komponenty
Obszary poza obrębem elementów dla komponentu
Obszary poza obrębem elementów dla wyznaczania trasy
Obszary poza obrębem elementów dla przelotki
Obszary poza obrębem elementów dla ścieżki
Obszary poza obrębem elementów dla punktu pomiarowego
Obszary poza obrębem elementów dla druku informacyjnego
Obszary poza obrębem elementów dla otworów
Obszary obrębu elementów dla komponentu
Obszary obrębu elementów dla wyznaczania trasy
Obszary umieszczenia grupy
Inne zarysy
Ścieżki
Pads
Przelotki
Wypełnione obszary
Adnotacje

Informacje na temat danych związanych z plikami ProStep EDMD zawiera sekcja Drzewo zmian CircuitWorks - symbole i etykiety.
Ikony mogą posiadać kilka odmian. Na przykład, dla komponentów:
Wyfiltrowane (nie będą modelowane)
Nie występujące w bibliotece komponentów (będą musiały zostać wymodelowane przez CircuitWorks)
Zerowa wysokość (będą modelowane jako szkic dwuwymiarowy)
Aplikacja CircuitWorks używa najnowszej wersji komponentu ze środowiska SOLIDWORKS PDM.

Określanie nazw komponentów w drzewie CircuitWorks

Można określić sposób, w jaki komponenty są nazywane w drzewie CircuitWorks. Na przykład można wyświetlać numer części ECAD a po nim nazwę części ECAD.

Aby określić etykiety komponentów w drzewie CircuitWorks, należy:

 1. Aby wyświetlić okno dialogowe Opcje CircuitWorks, należy wykonać jedną z następujących czynności:
  • W aplikacji SOLIDWORKS należy kliknąć Narzędzia > CircuitWorks > Opcje CircuitWorks.
  • W programie CircuitWorks kliknąć menu aplikacji CircuitWorks , a następnie kliknąć Opcje Opcje .
 2. Kliknąć Ogólne .
 3. W drzewie CircuitWorks wybrać opcje dla Pokaż komponenty w drzewie przy użyciu:
  Opcja Opis
  Pierwsza część Określa pierwszą część nazwy jako nazwę komponentu ECAD lub numer części ECAD.
  Ogranicznik Określa opcjonalny ciąg znaków oddzielający pierwszą część nazwy od drugiej części.
  Druga część Określa opcjonalną drugą część nazwy.
 4. Kliknąć OK.