Opcje stylu wyświetlania

Można ustawić opcje domyślnego wyświetlania krawędzi we wszystkich dokumentach rysunków.

Styl wyświetlania dla nowych widoków

Określone typy wyświetlania mają zastosowanie do nowych widoków rysunku z wyjątkiem nowych widoków utworzonych z istniejących widoków. Jeżeli utworzymy nowy widok z istniejącego widoku (np. z widoku rzutowania), nowy widok używa ustawień wyświetlania widoku źródłowego.

Aby ustawić domyślne wyświetlanie krawędzi w dokumentach rysunku, należy:

Kliknąć Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Rysunki > Styl wyświetlania.

Kliknąć Resetuj, aby przywrócić fabryczne ustawienia domyślne dla wszystkich opcji systemu lub tylko dla opcji na tej stronie.
Określa w jaki sposób części lub złożenia pojawiają się w nowych widokach rysunków:
Przedstawienie krawędziowe Wyświetla wszystkie krawędzie.
Ukryte linie widoczne Wyświetla widoczne i ukryte krawędzie, jak określono w opcjach Krój linii.
Ukryte linie usunięte Wyświetla tylko krawędzie, które są widoczne pod wybranym kątem. Zasłonięte linie są usuwane.
Cieniowany z krawędziami Wyświetla elementy w trybie cieniowania z usuniętymi liniami ukrytymi. Możemy określić kolor dla tych krawędzi i ustawić czy chcemy używać określonego koloru czy też koloru nieznacznie innego niż kolor modelu w Opcje kolorów systemowych.

Wysoka jakość lub Jakość robocza jest dostępna po wybraniu Cieniowany z krawędziami. Wybrać Wysoka jakość, aby zapobiec wyświetlaniu wewnętrznych krawędzi na zewnętrznej ścianie modelu.

Cieniowany Wyświetla elementy w trybie cieniowanym.

Styczne krawędzie w nowych widokach

Jeżeli wybrano Ukryte linie widoczne lub Ukryte linie usunięte, należy wybrać jeden z dwóch trybów wyświetlania stycznych krawędzi (przejściowe krawędzie pomiędzy zaokrąglonymi ścianami):
Widoczne Linia ciągła.
Użyj kroju linii Linia z użyciem domyślnego kroju dla krawędzi stycznych, zdefiniowanego w Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu > Krój linii . (Aby uzyskać dostęp do tej opcji, dokument rysunku musi być aktywny.) Wybrać Ukryj końce, aby ukryć segment początkowy i końcowy stycznych krawędzi. Można również ustawić kolor dla tego typu stycznej krawędzi.
Usunięte Nie wyświetlona.

Jakość wyświetlania dla nowych widoków

Jakość krawędzi w przedstawieniach krawędziowych i widokach ukrytych

Wysoka jakość model w pełnej pamięci, opcja używana dla zwiększenia dokładności.
Jakość robocza model odciążony, opcja używana dla zwiększenia wydajności dużych złożeń.

Jakość krawędzi w widokach cieniowanych z krawędziami

Wysoka jakość model w pełnej pamięci, opcja używana dla zwiększenia dokładności.
Jakość robocza model odciążony, opcja używana dla zwiększenia wydajności dużych złożeń.