Odłączone rysunki

Odłączone rysunki zostały zaprojektowane, aby umożliwić otwieranie i pracę w plikach rysunków bez ładowania plików modeli do pamięci lub bez ich obecności.

W drzewie operacji FeatureManager ikony Odłączonych rysunków zawierają symbol przerwanego ogniwa:
 • FM_Detached_Drawing.gif Ikona rysunku dla Odłączonego rysunku
 • FM_Detached_Drawing_View.gif Ikona widoku rysunku (widok modelu) dla Odłączonego rysunku z modelem nie załadowanym

Gdy Odłączony rysunek nie jest zsynchronizowany z jego modelem, drukuje on ze znakiem wodnym, który mówi: SOLIDWORKS Odłączony rysunek - niezsynchronizowany wydruk

Wytyczne dla używania odłączonych rysunków

Można przesyłać Odłączone rysunki do innych użytkowników SOLIDWORKS bez wysyłania plików modelu. Można użyć tego samego toku pracy dla eDrawings. Korzyścią używania eDrawings jest to że odbiorca nie potrzebuje pełnego stanowiska SOLIDWORKS.

Wydajność

Czas konieczny do otwarcia rysunku w Odłączonym formacie może być znacznie skrócony ponieważ pliki modelu nie są ładowane. Użytkownik ma kontrolę nad tym, kiedy należy załadować model – ładowanie i aktualizacja rysunku zabierają czas.

Przywracanie modeli do pełnej pamięci

Jeżeli model odniesienia jest konieczny do wykonania operacji w Odłączonym rysunku, pojawi się monit o załadowanie pliku modelu. Model można załadować klikając widok prawym przyciskiem myszy i wybierając Załaduj model. Jeżeli model nie jest dostępny lub nie udało się go załadować, nie można wykonać wybranej operacji. Pliki modelu s niezbędne kiedy chcemy:
 • Obciąć widoki rysunku
 • Przerwać widoki rysunku
 • Utworzyć widoki przekroju
 • Odwrócić lub zmienić linie przekroju
 • Wstawić alternatywną pozycję i widoki względne
 • Wstawianie elementów modelu

Odciążone rysunki

Odłączone rysunki nie mogą być rysunkami odciążonymi.

Aktualizacja widoków

Niektóre zmiany, takie jak zmiany linii przekroju lub kąta rzutowania, wymagają aktualizacji widoku. Gdy widok rysunku wymaga aktualizacji, jest on wyświetlany z wzorem kreskowania.

Tworzenie odłączonego rysunku

 1. Kliknąć Zapisz tool_Save_Standard.gif (pasek narzędzi Standard) dla nowego rysunku lub Plik > Zapisz jako dla uprzednio zapisanych rysunków.
 2. W oknie dialogowym Zapisz jako wybrać Odłączony rysunek ((*.slddrw)) dla Zapisz jako typ.
 3. Wpisać nazwę pliku a następnie kliknąć Zapisz.
  Możemy zapisywać normalne rysunki jako Odłączone rysunki i odwrotnie.

Tworzenie szablonu odłączonego rysunku

 1. Kliknąć Nowy tool_New_Standard.gif (pasek narzędzi Standard) lub kliknąć Plik > Nowy.
 2. W oknie dialogowym kliknąć Rysunek a następnie kliknąć OK.
 3. Kliknąć Plik Zapisz jako.
 4. W oknie dialogowym wybrać Odłączony rysunek *.slddrw) wZapisz jako typ a następnie kliknąć Zapisz.
 5. Ponownie kliknąć Zapisz jako.
 6. W oknie dialogowym wybrać Szablony rysunków (*.drwdot) wZapisz jako typ a następnie wybrać Zapisz.