Pasek narzędzi Widok

Orientacja widoku Ukryj/pokaż elementy
Poprzedni widok Przeglądaj płaszczyzny
Przerysuj Wyświetl ruchome płaszczyzny przekroju
Wpasuj w ekran Przeglądaj osie
Powiększenie do arkusza Przeglądaj tymczasowe osie
Powiększ obszar Przeglądaj początki układów współrzędnych
Powiększ/Pomniejsz Przeglądaj układy współrzędnych
Powiększ wybrany obszar Wyświetl układ odniesienia bazy pomiarowej
Orientacja widoku Przeglądaj krzywe
Obracanie widoku Widok Szkice
Obróć widok normalnie Widok siatki
Obróć kamerę Przeglądaj płaszczyznę szkicu 3D
Widok rysunku w 3D Przeglądaj wymiary szkicu
Przesuwanie Przeglądaj wszystkie adnotacje
Styl wyświetlania Przeglądaj nazwy wymiarów
Przedstawienie krawędziowe Przeglądaj punkty
Ukryte linie widoczne Przeglądaj punkty trasy
Ukryte linie usunięte Przeglądaj linie neutralne
Cieniowany z krawędziami Pokaż światła
Cieniowany Pokaż kamery
Jakość robocza ULU/ULW Przeglądaj kalkomanie
Perspektywa Pokaż relacje szkicu
Cienie w trybie cieniowania Zmień stany wyświetlania
Widok przekroju Przeglądaj symbole symulacji
Widok z kamery Wyświetlaj ściegi spoin
Krzywizna Dodaj przejście
Zebra Okluzja otoczenia
Załamania krzywizny powierzchni Zrób migawkę
Analiza pochylenia Filtr zmodyfikowanych komponentów
Analiza podcięcia Nowy środek masy
Analiza linii neutralnej Wyświetlanie adnotacji najwyższego poziomu
Grafiki RealView Wyświetl adnotacje komponentów
Zastosuj scenę Ukryj/pokaż płaszczyzny podstawowe
Edytuj wygląd Kreskowane
Kopiuj wygląd Wyświetlanie symulacji
Wklej wygląd Wyświetl ramkę graniczną
Kliknąć Edytuj kolor szkicu lub krzywej