Weryfikacja współczynnika bezpieczeństwa

Za pomocą Kreatora współczynnika bezpieczeństwa można oszacować współczynnik bezpieczeństwa w każdym węźle modelu na podstawie kryterium zniszczenia.

Można wykreślić rozkład współczynnika bezpieczeństwa w całym modelu, bądź wykreślić tylko te obszary modelu, gdzie współczynnik bezpieczeństwa jest niższy od określonej wartości, aby zidentyfikować słabe punkty projektu.

Obszary, w których wartość współczynnika bezpieczeństwa jest mniejsza od 1, są wyróżnione kolorem czerwonym (obszary niebezpieczne). Kolor niebieski oznacza obszary bezpieczne. Rozkład współczynnika bezpieczeństwa

Duże współczynniki bezpieczeństwa w danym obszarze sygnalizują, że w tym miejscu są możliwe oszczędności materiału. Wiele kodeksów wymaga, aby minimalny współczynnik bezpieczeństwa wynosił od 1.5 do 3.0.

  • Współczynnik bezpieczeństwa mniejszy od 1.0 w danej lokalizacji oznacza, że materiał w tym miejscu został zniszczony.
  • Współczynnik bezpieczeństwa równy 1.0 w danej lokalizacji oznacza, że materiał w tym miejscu właśnie zaczął ulegać zniszczeniu.
  • Współczynnik bezpieczeństwa większy od 1.0 w danej lokalizacji oznacza, że materiał w tym miejscu jest bezpieczny.
  • Materiał w danym miejscu zacznie ulegać zniszczeniu, jeżeli zastosujemy nowe obciążenia równe aktualnym obciążeniom pomnożonym przez wynikowy współczynnik bezpieczeństwa i zakładając że naprężenia/odkształcenia pozostają w zakresie liniowym.