Parametry tworzenia siatki

Siatka jest generowana poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy ikony Siatka w drzewie badania Simulation i wybranie opcji Utwórz siatkę. Generowana siatka zależy od następujących czynników:

  • Geometria utworzona do utworzenia siatki.
  • Aktywne opcje siatki dla badania.
  • Specyfikacje sterowania siatki
  • Opcje połączeń dla kontaktu
  • Globalny rozmiar elementu i tolerancja
Zaleca się sprawdzenie wszystkich tych czynników przed utworzeniem siatki. Dowolna zmiana tych czynników wymaga ponownego utworzenia siatki. Aby zmodyfikować opcje siatki dla badania, kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę Siatka, wybrać Utwórz siatkę i rozwinąć Zaawansowane. Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę Siatka i wybrać Szczegóły, aby przejrzeć sposób, w jaki istniejąca siatka została wygenerowana.