Analiza kontaktowa

Ustawienia kontaktu opisują interakcje pomiędzy granicami części, które początkowo stykają się lub wchodzą w kontakt podczas obciążania. Funkcja kontaktu jest dostępna w dokumentach złożeń i części wieloobiektowych. Kontakty są dostępne dla badań statycznych, częstotliwości, wyboczenia, termicznych, nieliniowych, dynamicznych i testu upuszczenia. W drzewie badania Simulation pojawia się ikona Połączenia nad ikoną Umocowania . Dowolna zmiana warunków kontaktu wymaga ponownego utworzenia siatki modelu. W przypadku uruchomienia badania, oprogramowanie automatycznie dokona ponownego utworzenia siatki.

Menu prawego przycisku myszy dla ikony Połączenia zawiera następujące opcje kontaktu:

  • Zestaw kontaktowy
  • Kontakt komponentu