Menedżer właściwości PropertyManager Edytuj wiele zestawów kontaktowych

Można wybrać wiele zestawów kontaktowych tego samego typu, aby zmodyfikować ich wspólne właściwości, albo w jednym kroku przekonwertować wiele zestawów kontaktowych różnych typów na wspólny typ kontaktu.

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Edytuj wiele zestawów kontaktowych, należy:

  • Wybrać co najmniej dwa zestawy kontaktowe, kliknąć prawym przyciskiem myszy i kliknąć Edytuj definicję.

Typ kontaktu wybrany w menedżerze właściwości PropertyManager Edytuj wiele zestawów kontaktowych jest stosowany dla wszystkich wybranych zestawów kontaktowych. Tabela wyszczególnia dopuszczalne pary typów kontaktów.

  Wiązane Bez penetracji Zezwalaj na penetrację Pasowanie skurczowe Wirtualna ściana
Wiązane Tak Tak Tak Tak Nie dot.
Bez penetracji Tak Tak Tak Tak Nie dot.
Zezwalaj na penetrację Tak Tak Tak Tak Nie dot.
Pasowanie skurczowe Tak Tak Tak Tak Nie dot.
Wirtualna ściana Nie dot. Nie dot. Nie dot. Nie dot. Tak
  Opór termiczny (termiczne) Izolowane (termiczne) Wiązane (termiczne)
Opór termiczny (termiczne) Tak Tak Tak
Izolowane (termiczne) Tak Tak Tak
Wiązane (termiczne) Tak Tak Tak

W przypadku wybrania mieszanych zestawów kontaktowych (na przykład kontaktu wirtualnej ściany i bez penetracji), których nie można przekonwertować na wspólny typ kontaktu, oprogramowanie monituje o działanie korygujące.

  Wybrane elementy Wyszczególnia zestawy kontaktowe, które są wybrane do edycji.
  Typ Jeśli wybrano kombinację typów zestawów kontaktowych, w obszarze Typ pokazywane są trzy gwiazdki (***). Wybrać z rozwijanego menu wspólny typ kontaktu do zastosowania do wybranych elementów.