Wiele warunków kontaktu

Gdy dla danego elementu określono wiele warunków kontaktu, są one egzekwowane w następujący sposób:

  • Warunki kontaktu lokalnego zastępują warunki kontaktu komponentu i globalnego. Warunki kontaktu lokalnego dla stykających się ścian można wygodnie definiować przy użyciu menedżera właściwości PropertyManager Zestawy kontaktowe.
  • Warunki kontaktu komponentu zastępują warunki kontaktu globalnego.
  • Warunki kontaktu globalnego zostaną użyte odnośnie do wszystkich stykających się ścian, dla których nie określono warunku kontaktu komponentu lub lokalnego.