Opcje symulacji

Opcje Simulation służą do dostosowania funkcji Simulation. Wszystkie opcje Simulation są przechowywane w rejestrze. Wszystkie zmiany opcji są uwzględniane po kliknięciu przycisku OK w oknie dialogowym Opcje.

Opcje systemu Stosują się do wszystkich badań we wszystkich dokumentach.
Opcje domyślne Stosują się do nowych badań. Ustawienia domyślnych wykresów stosują się do badań bez istniejących folderów wyników (szablon).

Opcje wyszczególnione na każdej z kart są wyświetlane w formie drzewa po lewej stronie okna dialogowego. Kliknięcie elementu w drzewie powoduje wyświetlenie opcji dla tego elementu po prawej stronie okna dialogowego. Pasek tytułu wyświetla tytuł karty łącznie z tytułem strony opcji.

Aby uzyskać dostęp do okna dialogowego Opcje, należy:

Kliknąć Simulation > Opcje.