Badania podmodelowania

Badania podmodelowania pozwalają osiągnąć lepsze wyniki regionów lokalnych dużych modeli bez konieczności ponownego uruchamiania analizy całego modelu. Poprawienie siatki dla wyłącznie wybranych obiektów i ponowne przeprowadzenie analizy tylko dla podmodelu pozwala skrócić czas obliczeń.

Funkcjonalność ta jest dostępna w SOLIDWORKS Simulation Professional i wyższych wersjach.

Po ponownym skonfigurowaniu i uruchomieniu statycznego lub nieliniowego badania statycznego obiektów wieloelementowych albo dużych złożeń o relatywnie gruboziarnistej siatce trzeba zdefiniować grupę obiektów jako podmodel. Następnie trzeba poprawić siatkę obiektów w podmodelu i uruchomić ponownie badanie, aby poprawić wyniki tylko dla danego podmodelu. Ponowne obliczanie wyników dla pozostałej części modelu nie jest przeprowadzane.

Badanie podmodelu jest wyprowadzane z odpowiedniego badania rodzica. Do stworzenia badania podmodelowania wymagane jest spełnienie następujących warunków:

  • Typem badania musi być Statyczne lub Nieliniowe statyczne, musi zawierać ono więcej niż jeden obiekt i nie może być ono samym badaniem podmodelowania. Badanie rodzica nie może być badaniem uproszczonym 2D.
  • Wybrane obiekty tworzące dany podmodel nie mogą mieć kontaktu Bez penetracji z niewybranymi obiektami, skutkującego naciskiem kontaktowym na całej granicy cięcia.
  • Wybrane obiekty tworzące podmodel nie mogą mieć wspólnych złączy z niewybranymi obiektami. Na przykład poniższe złożenie instalacji rurowej nie jest odpowiednim modelem nadrzędnym. Podmodel z dwóch części jest połączony z wykluczoną trzecią częścią śrubami.
    submodeling_invalid_model.png
  • Granica cięcia podmodelu nie może przechodzić przez obiekty.
  • Granica cięcia dla podmodelu nie może biec przez kontakt wiązany zdefiniowany przez połączenia belek lub połączenia krawędzi skorup.
  • Kontakt wiązany na granicy cięcia podmodelu jest określany przy użyciu niezgodnej siatki.