Zapisywanie złożeń z operacjami w kontekście

Przy zapisywaniu złożenia z operacjami w kontekście występują pewne szczególne okoliczności.

  • Części, które posiadają operacje zdefiniowane w kontekście złożenia muszą utrzymywać skojarzenie ze złożeniem rodzicem, aby możliwa była ich prawidłowa aktualizacja, zarówno w kontekście złożenia, jak i poza nim.
  • Jeżeli potrzebujemy dwóch wersji tej samej części (jedna zawierająca operacje w kontekście, a druga bez takich operacji), to musimy poddać edycji lokalizacje plików odniesienia przy zapisywaniu złożenia. Zapobiega to wpływom operacji w kontekście na pierwotny dokument części.