Zapisywanie złożenia jako części

Podczas zapisywania złożenia jako części można uwzględnić lub usunąć komponenty na podstawie określonych kryteriów, aby uprościć zapisaną część.

Przy zapisywaniu złożenia jako części uproszczonej można użyć następujących kryteriów:
  • widoczność komponentu z zewnątrz modelu,
  • rozmiar (objętość) komponentu,
  • czy komponent jest komponentem Toolbox.

Aby zapisać złożenie jako część, patrz Menedżer właściwości PropertyManager Zapisz złożenie jako część.

Aby określić opcje systemu dla zapisywania złożenia jako części, patrz Opcje eksportu z zapisywaniem złożeń jako części.

Aby użyć właściwości komponentu, która informuje, czy dany komponent ma być uwzględniany przy zapisywaniu złożenia jako części, patrz Okno dialogowe Właściwości komponentu.