Zapisywanie złożenia i jego komponentów

Gdy zapisujemy złożenie, to ścieżka dostępu i nazwa każdego z odniesionych komponentów jest zapisywana w dokumencie złożenia. Dlatego należy zachować ostrożność przy zapisywaniu lub zmianie nazwy dokumentu komponentu, lub należy przenieść go do innego folderu.

W części menu Plik występuje kilka metod zapisania dokumentu złożenia. Bez względu na użytą metodę, bieżące lokalizacje wszystkich komponentów odniesienia (części i podzespołów) są zapisywane wraz z dokumentem złożenia.

Zapisz Zapisuje dokument złożenia i wszelkie dokumenty komponentu odniesienia, które uległy zmianie.
Zapisz jako Zapisuje kopię dokumentu złożenia z nową nazwą lub ścieżką. Po zastosowaniu Zapisz jako praca będzie przebiegać w nowym dokumencie złożenia. Oryginalny dokument złożenia zostanie zamknięty bez zapisywania.
Zapisz jako kopię i kontynuuj w oknie dialogowym Zapisz jako. Zapisuje kopię dokumentu złożenia z nową nazwą lub ścieżką bez zastępowania aktywnego dokumentu. W dalszym ciągu pracujemy w pierwotnym dokumencie złożenia.
Zapisz jako kopię i otwórz w oknie dialogowym Zapisz jako. Zapisuje kopię dokumentu złożenia z nową nazwą lub ścieżką, zastępując aktywny dokument kopią. Oryginalny dokument złożenia pozostaje otwarty.
Zapisywanie złożenia jako części Zapisuje złożenie jako część. Patrz: Menedżer właściwości PropertyManager Zapisz złożenie jako część
W przypadku Zapisz jako, Zapisz jako kopię na dysku i Zapisz jako kopię i otwórz, jeśli którykolwiek z komponentów uległ zmianie od ostatniej operacji Zapisz, pojawi się powiadomienie, że trzeba zapisać również je. Jeżeli zgodzimy się je zapisać, to zostaną one zapisane w ich pierwotnych lokalizacjach odniesienia.