Procedura wyszukiwania dokumentów odniesienia

Kiedy otwieramy dokument odniesienia, SOLIDWORKS przeprowadza wyszukiwanie w celu zlokalizowania tego dokumentu. Wyszukiwanie może wystąpić na przykład wtedy, gdy przy otwieraniu rysunku nie można znaleźć złożenia odniesienia lub gdy jest przywracany wygaszony komponent do pełnej pamięci w złożeniu.

Kiedy odniesiony dokument jest odnaleziony, oprogramowanie aktualizuje ścieżkę do odniesionego dokumentu w dokumencie rodzica. Kiedy zapiszemy dokument rodzica, zapisana zostanie również aktualizowana ścieżka.

Poniższa kolumna Zasady opisuje procedurę wyszukiwania, którą oprogramowanie używa w celu zlokalizowania brakujących dokumentów odniesienia.

Kolumna Przykłady pokazuje ścieżki, które oprogramowanie sprawdza używając następujących scenariuszy:

  • Złożenie zostało ostatnio zapisane jako C:\zz\a1.sldasm. Można przenieść złożenie do D:\ss\tt\a1.sldasm.
  • Pierwsza część w złożeniu została ostatnio zapisana jako C:\qq\p1.sldprt. Nie przenieśliśmy części.
  • Druga część w złożeniu została ostatnio zapisana jako C:\zz\yy\xx\p2.sldprt. Brakuje tejże części z powodu jej usunięcia, zmiany nazwy lub innego błędu zarządzania plikiem.
  • Na liście Foldery okna dialogowego Opcje lokalizacji plików znajdują się dwie ścieżki: D:\aa\bb\ i E:\cc\dd\.
  • Kliknąć Plik > Otwórz, aby otworzyć a1.sldasm w nowej lokalizacji.
  Reguły Przykłady
1.

Używa jakikolwiek otwarty dokument z tą samą nazwą.

Jeśli p2.sldprt znajduje się w innym otwartym dokumencie, SOLIDWORKS użyje tej wersji p2.sldprt.
2.

Przeszukuje ścieżki określone na liście Foldery Dokumentów odniesienia w oknie dialogowym Opcje lokalizacji plików.

D:\aa\bb\p2.sldprt

E:\cc\dd\p2.sldprt

3.

Wyszukuje ścieżkę aktywnego dokumentu a następnie rekursywnie wyszukuje ścieżkę gdzie odniesiony dokument został ostatnio zapisany.

D:\ss\tt\p2.sldprt

D:\ss\tt\xx\p2.sldprt

D:\ss\tt\yy\xx\p2.sldprt

D:\ss\tt\zz\yy\xx\p2.sldprt

D:\ss\xx\p2.sldprt

D:\ss\yy\xx\p2.sldprt

D:\ss\zz\yy\xx\p2.sldprt

D:\xx\p2.sldprt

D:\yy\xx\p2.sldprt

D:\zz\yy\xx\p2.sldprt

4.

Wyszukuje ścieżkę gdzie ostatnio otworzyliśmy dokument a następnie rekursywnie wyszukuje ścieżkę gdzie odniesiony dokument został ostatnio zapisany.

W większości przypadków, ścieżka aktywnego dokumentu i ścieżka gdzie ostatnio otworzyliśmy dokument są takie same.

Te dwie ścieżki są różne, jeżeli kliknęliśmy Plik > Otwórz , aby otworzyć jeden dokument, a następnie przeciągnęliśmy i upuściliśmy złożenie z Eksploratora plików do tego dokumentu. Ścieżka aktywnego dokumentu jest ścieżką z Eksploratora plików, a ścieżka gdzie ostatnio otworzyliśmy dokument jest ścieżką z Plik > Otwórz .

to samo co Krok 3

5.

Wyszukuje ścieżkę gdzie oprogramowanie ostatnio znalazło odniesiony dokument.

C:\qq\p2.sldprt

Jest to lokalizacja p1.sldprt.

6.

Wyszukuje pełną ścieżkę gdzie dokument został ostatnio zapisany bez oznaczenia dysku.

\zz\yy\xx\p2.sldprt

Jest to przydatne przy zapisywaniu części ze ścieżką UNC, np. \\machine\folder\p2.sldprt.

7.

Wyszukuje pełną ścieżkę gdzie dokument został ostatnio zapisany z oznaczeniem oryginalnego dysku.

C:\zz\yy\xx\p2.sldprt
8.

Pozwala na samodzielne przeglądanie w poszukiwaniu dokumentu.