Bir Yol Boyunca Hareket

Hareket Etütlerinde Yol Montaj İlişkileri

Hareket Analizi etütlerine yol montaj ilişkileri ekleyebilirsiniz.

Montaj bileşen hareketini bir yol ile sınırlandırmak için:
 1. Montaj İlişkisi > Ekle öğesini seçin.
 2. Bileşenler için bir yol montaj ilişkisi tanımlayın.
 3. Hareket Etüdü sekmesini seçin ve Hareket Analizi için Etüt Tipi öğesini belirleyin.
 4. Hareket etüdü elemanlarını gerektiği gibi ekleyin.

  Hareketi zorlamak için bir Motor , bir Kuvvet veya Yerçekimi eklemelisiniz.

  Yol boyunca hareketi bir yol montaj ilişkisi motor ile tanımlayabilirsiniz.
 5. Etüdü yürütün.

Yol Boyunca Hareket Tanımlama

Hareket Analizi etütleri için bir gövde bir yol üzerinde hareket ederken yer değiştirme, hız veya ivme değerlerini belirtmek için bir yol montaj ilişkisi motor tanımlayabilirsiniz.

 1. Bir Hareket Analizi etüdünden, Motor öğesine tıklayın.
 2. Yol Montaj İlişkisi için, FeatureManager tasarım ağacında Montaj İlişkileri altında bir yol montaj ilişkisi seçin.
 3. Hareket altında İşlev için motor profilini seçin.
  Bir fonksiyondan veya verilerden motor profili tanımlamak için, İfade, Veri Noktaları veya Kesitler öğesine tıklayın.
 4. Seçenekleri belirleyip öğesine tıklayın.
  Motor yönünü ters çevirmek için, Montaj İlişkileri/Yön için, Yönü Ters Çevir öğesine tıklayın.