Hareket Etütlerine Giriş

Hareket etütleri, montaj modelleri için hareketin grafik simülasyonudur. Işıklandırma ve kamera perspektifi gibi görsel özellikleri bir hareket etüdüne ekleyebilirsiniz.

Hareket etütleri bir montaj modelini veya özelliklerini değiştirmez. Bir model için önerdiğiniz hareketi simüle edip canlandırır. Hareket modellerken bir montajdaki bileşenlerin hareketini sınırlandırmak için SOLIDWORKS montaj ilişkilerini kullanabilirsiniz.

Bir hareket etüdünden, aşağıdaki hareket etüdü araçlarını içeren zaman çizelgesi tabanlı bir arayüz olan MotionManager'ı kullanabilirsiniz:

Animasyon (çekirdek SOLIDWORKS'te kullanılabilir)

Montajların hareketini canlandırmak için Animasyon aracını kullanabilirsiniz.

  • Bir montajın bir veya birden fazla parçasının hareketini tetiklemek için motor ekleyin.
  • Ayarlanan anahtar noktaları kullanarak farklı zamanlarda montaj bileşeni konumları önerin. Animasyon, anahtar noktalar arasındaki montaj bileşenlerinin hareketini tanımlamak için interpolasyonu kullanır.

Temel Hareket (çekirdek SOLIDWORKS'te kullanılabilir)

Motor, yay, temas ve yerçekiminin montajlar üzerindeki etkilerini tahmin etmek için Temel Hareket aracını kullanabilirsiniz. Temel Hareket, hareketi hesaplarken kütleyi hesaba katar. Temel Hareket hesaplaması nispeten hızlı olduğundan bu aracı, fizik tabanlı simülasyonlar kullanarak sunuma değer animasyonlar oluşturmak üzere kullanabilirsiniz.

Hareket Analizi (SOLIDWORKS Premium'da SOLIDWORKS Motion™ eklentisi ile kullanılabilir)

Hareket elemanlarının (kuvvet, yay, sönümlendirici ve sürtünme dahil) bir montaj üzerindeki etkilerini doğru bir şekilde simüle edip analizden geçirmek için Hareket Analizi aracını kullanabilirsiniz. Hareket Analizi, sayısal olarak güçlü kinematik çözücüler kullanır ve hesaplamalarda kütle ve yük ataletinin yanı sıra malzeme özelliklerini de kapsar. Hareket Analizi'ni detaylı analiz için simülasyon sonuçları grafiklendirmek üzere de kullanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, aşağıdakileri gerçekleştirmek üzere MotionManager araç çubuğunu kullanabilirsiniz:
  • Görünüm noktalarını değiştirmek.
  • Özellikleri görüntülemek.
  • Bir montaj hareketini gösteren, paylaşılabilir, sunuma değer animasyonlar oluşturmak.